Siste nytt

Willkommen zuruck, Jurgen!

Jurgen Hell, vår dyktige greenkeeper, er nå på plass i Maurholen for sesongen. Selv om banen ennå er i vintermodus, er det mye å gjøre. Det gjelder å være godt rustet til en lang og god sesong.

Fra sitt «vinterhi» i Nord Tyskland kom han til Maurholen i sist uke. Han hadde nok – som de fleste andre – håpet at våren var kommet litt lenger her oppe…

Men det mye forberedelser som skal gjøres før banen er klar for sesongen. Og med tysk grundighet overlates ikke noe til tilfeldighetene.

Alt av maskiner skal gås gjennom for å se at alt fungerer. Forberede og bestille gjødsel. Det tas jordprøver av jordsmonnet både på fairways og greener. Dette for at gjødselprogrammet kan optimaliseres.

Vanningsanlegget må gås gjennom for å sjekke at det er i god stand.

IMG_0569-e1439752340522-768x1024 (002)

Det er kommet forslag fra medlemmer om at det var ønskelig at en skulle prøve å få greenene litt raskere denne sesongen. Det blir lovet fra banekomiteen at de skal sjekke ut om grastypen vår tåler å bli klippet så lavt. Vi har tross alt veldig fine (men litt trege) greener.

Vi gleder oss over at Jurgen er tilbake – og ønsker den viktigste personen i Maurholen lykke til med sesongen.