Siste nytt

Siste turnering for året

Lørdag 07.10 var det duket for årets siste turnering i Maurholen. Spillformatet var scramble, og deltakelsen fra klubbens medlemmer var fantastisk. Hele 31 stk tok turen til Maurholen, og ble belønnet med godt golfvær, samt en kjekk dag på golfbanen.

Les mer »

DET GROR MEGET GODT I EGK!

Sjekk den statistikken! Sjekk den utviklingen EGK har hatt siden 2010, og da særlig de siste 3-4 årene!  En netto medlemsvekst på omlag 40 medlemmer pr år, de siste 4 årene, er enormt imponerende, og vitner om en klubb i rask vekst. Vi fikk medvind i Corona-årene, men veksten i ...

Les mer »

ENDELIG HØST-SCRAMBLE!

Lørdag 6.oktober markerer vi avslutningen av turneringssesongen med en Texas scramble-runde for alle klubbens medlemmer – både høyhandikappede, lavhandikappede, menn, kvinner, juniorer, nye medlemmer og medlemmer som har vært medlemmer i lang tid – ja for ALLE!

Les mer »