Siste nytt

Lokale regler

logoLokale regler.

(Erstatter og utfyller regler på scorekort)

 

Følgende er definert som uflyttbare hindringer, og fritak kan tas iht. regel 24-2:

 • Merkestaker i alle farger og avstandsmerker.
 • Veier og stier.
 • Fastmonterte kunstige gjenstander og innretninger som søppelkasser, benker, deler av vanningsanlegg, kummer, rister og lignende.
 • Stakede trær.

 

Følgende er definert som grunn under reparasjon (GUR), og fritak kan tas iht. regel 25-1

 • Dreneringsgrøfter, renner og lignende belagt med grus eller singel.
 • Nysådde områder (sand/frøblanding).
 • Områder merket med GUR.

  

Dersom ballen treffer stolpe eller luftledning på hull 2, skal slaget annulleres og ny ball spilles.

 

Angående vannhinder hull 2/11

”dersom det er tvil hvorvidt en ball er i eller mistet i vannhinderet” (på hull 2/11), kan spilleren spille en provisorisk ball etter et av gjeldende alternativer i regel 26-1:

 1. Hvis den opprinnelige ballen blir funnet utenfor vannhinderet, må spilleren fortsette å spille på den.
 2. Hvis den opprinnelige ballen blir funnet i vannhinderet, kan spilleren enten spille den opprinnelige ballen, eller fortsette med den provisoriske ballen etter regel 26-1.
 3. Hvis den opprinnelige ballen ikke blir funnet eller identifisert innen fem minutters leting, må spilleren fortsette med den provisoriske ballen.

Miljøvernområde i vannhindre

Området på alle hull merket med røde staker med grønn topp, er miljøvernområde som det ikke er lov å spille fra. Fritak skal tas etter regel 26-1.

Banens ytre grenser  (out of bounds)

 • Hull 1 Hvite staker langs høyre side og nærmeste asfaltkant langs vei.
 • Hull 2 Gjerde langs venstre side.
 • Hull 3 Gjerde langs venstre side.
 • Hull 5 Hvite staker langs fjell høyre side.
 • Hull 7 Nett på høyre side og forlengelse av dette.
 • Hull 9 Hvite staker langs høyre side.

 

Mistet ball eller ball utenfor banen (gjelder hull med out of bounds)

Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen , kan spilleren fortsette etter den lokale regelen for slag og lengde med to straffeslag, heller enn å fortsette etter slag og lengde.

Med to straffeslag kan spilleren ta fritak ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i
dette fritaksområdet (se regel 14.3):

Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig hvis det er spilt en provisorisk ball. Se forslag lokal regel E-5 for komplette detaljer om den lokale regelen. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

 

Vannhinder som ikke er merket, anses som sidevannshinder.

 

Droppsoner: På følgende hull kan droppsone benyttes dersom ballen slås i vannhinder fra utslagssted:

 • Hull 3 Eget utslagssted
 • Hull 5 Eget utslagssted
 • Hull 6 Eget utslagssted
 • Hull 7 Eget utslagssted
 • Hull 8 Eget utslagssted                                                                                 Maurholen 13.06.2019