Siste nytt

Lokale regler

logoLokale regler.

(Erstatter og utfyller regler på scorekort)

 

Følgende er definert som uflyttbare hindringer, og fritak kan tas iht. regel 24-2:

 • Merkestaker og avstandsmerker, unntatt hvite staker
 • Veier og stier.
 • Fastmonterte kunstige gjenstander og innretninger som søppelkasser, benker, deler av vanningsanlegg, kummer, rister og lignende.
 • Stakede trær.

 

Følgende er definert som grunn under reparasjon (GUR), og fritak kan tas iht. regel 25-1

 • Dreneringsgrøfter, renner og lignende belagt med grus eller singel.
 • Nysådde områder (sand/frøblanding).
 • Områder merket med GUR.

 

Steiner i bunkers er flyttbare hindringer: regel 24-1.

 

Dersom ballen treffer stolpe eller luftledning på hull 2, skal slaget annulleres og ny ball spilles.

 

Plugget ball:  Fritak utvides til å gjelde hele spillefeltet: regel 25-2.

 

Angående vannhinder hull 2/11

”dersom det er tvil hvorvidt en ball er i eller mistet i vannhinderet” (på hull 2/11), kan spilleren spille en provisorisk ball etter et av gjeldende alternativer i regel 26-1:

 1. Hvis den opprinnelige ballen blir funnet utenfor vannhinderet, må spilleren fortsette å spille på den.
 2. Hvis den opprinnelige ballen blir funnet i vannhinderet, kan spilleren enten spille den opprinnelige ballen, eller fortsette med den provisoriske ballen etter regel 26-1.
 3. Hvis den opprinnelige ballen ikke blir funnet eller identifisert innen fem minutters leting, må spilleren fortsette med den provisoriske ballen.

Miljøvernområde i vannhindre

Området på hull 2 merket med røde staker med grønn topp, er miljøvernområde som det ikke er lov å spille fra. Fritak skal tas etter regel 26-1.

 

Utstyr for avstandsmåling:

For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.

 

Banens ytre grenser  (out of bounds)

 • Hull 1 Hvite staker langs høyre side og nærmeste asfaltkant langs vei.
 • Hull 2 Gjerde langs venstre side.
 • Hull 3 Gjerde langs venstre side.
 • Hull 5 Hvite staker langs fjell høyre side.
 • Hull 7 Nett på høyre side og forlengelse av dette.
 • Hull 9 Hvite staker langs høyre side.

 

Vannhinder som ikke er merket, anses som sidevannshinder.

 

Droppsoner: På følgende hull kan droppsone benyttes dersom ballen slås i vannhinder fra utslagssted:

 • Hull 3 Merket
 • Hull 5 Eget utslagssted
 • Hull 6 Eget utslagssted
 • Hull 7 Eget utslagssted
 • Hull 8 Eget utslagssted                                                                                 Maurholen 23.04.2015