Siste nytt

Leif Sigurd Fisketjøn

Leif Sigurd er vår sjefs skribent på nettsiden.

Dugnadene i Maurholen

Det skulle vel etter hvert være unødvendig å presisere hvor avgjørende det er for klubben og banen at det flotte dugnadsnivået opprettholdes?  Men det er kommet en del nye flotte medlemmer til i klubben, noe som gjør at jeg har fått en del spørsmål…

Les mer »