Siste nytt

TOTALFORBUD MOT GRILLING VED MAURHOLEN GOLFBANE.

I forbindelse med det tørre været har Rogaland brann og redning IKS gått ut med følgende melding:

–          Det er ikke lov å tenne opp små kaffebål, engangsgriller, kulegriller, bålpanner, gassgriller, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff utendørs.

–          Det er ikke lov å grille eller tenne bål i nærheten av skog og mark.

Forbudet gjelder bland annet i Eigersund kommune, og brudd på totalforbud kan gi bot på kr. 6 000,-

Totalforbudet gjelder inntil det kommer betydelige mengder nedbør og skogbrannfaren er over.

I den forbindelse innfører Egersund Golfklubb totalforbud mot grilling ved sitt anlegg, til skogbrannfaren er over.

Forbudet gjelder både egne og eksterne arrangement som foregår ved Maurholen Golfbane.

På grunn av den ekstrem brannfare, håper vi også at det unngås å røyke ute på banen. Da sneiper eller glør lett kan antenne i det tørre gras/lyng.