Siste nytt

Suverene Frank

Sokndølen Frank Landmark, som er fullverdig medlem hos oss, har stått for en flott golfprestasjon.
I Rogaland 50+ tok han en suveren seier sammenlagt.
Frank har deltatt i samtlige turneringer denne sesongen. Og gjort det svær sterkt. Han startet å vinne
den første turneringen på Bærheim, og avsluttet med å vinne sesongens siste turnering på Ogna.
Gjennomsnittet på de 10 rundene er 35 poeng, noe som sier mye om prestasjonen hans. Hele 81
spillere har deltatt i hans klasse….

Foruten Frank har det vært veldig skral deltakelse i så vel denne turneringen som andre utenfor
Maurholen blant klubbens medlemmer. Dette blir kommentert og diskutert i de andre klubbene. For
to-tre år siden var det over 20 medlemmer fra EGK med i 50+. Noen var med på regionstur. Noen
deltok på turneringer på Ogna , Jæren eller Sirdal. Flere var med i 3-klubb samarbeidet og deltok i
den turneringen. Vi hadde konkurranse mot Ogna og Sirdal. Deltok også i seniorserien. Dette for å
nevne noe. Klubben bør ta en diskusjon vedrørende denne problemstillingen.

Men seniorene skal ha skryt for medalen. Der stilles det i alle fall opp!