Siste nytt

Årets kurs-sesong en stor suksess…

Odd Hovland og Arne Gudmundson, med Edvard Rønneberg og Erik Hellvik som assistenter, har denne sesongen stått for «Veien til Golf» kurset. Og får mye skryt fra deltakerne og av klubben.

Over 40 deltakere har deltatt på de forskjellige kursene for nybegynnere. Tidligere har kursene blitt avholdt sammen med Ogna, og da har det vært flest fra Hå som har deltatt.

Kurs Range
God aktivitet på rangen.

 

Opplegget har fått mye skryt så vel fra deltakerene som fra klubben. Hva har egentlig skjedd? Vi spør Odd Hovland. –Vi har benyttet et helt nytt opplegg, sier Odd. – Ren teoriundervisning har vi lagt inn mer i banevandringen / spillingen enn før. Den vrien har blitt svært godt mottatt, da kurset ikke ble så «kjedelig» som før. I og med vi har vært med kursdeltakerene fra første kølleslag, har vi fått en helt annen kontakt med nybegynnerene enn det som har vært tilfelle før.

Kurs Arne
Her er det puttetrening. Arne viser maren Pettersen hvordan det skal gjøres.

Etter at de oppsatte kursene var gjennomført, og kurssesongen var over, ble vi forespurt om å ha et ekstrakurs. Gunnar Eriksen hadde samlet en del spillere og andre kom til. Vi måtte sette en stopp på 15 deltakere. Veldig kjekt.

Klubbens styreleder, Kjell Iversen, sier at klubben er kjempeimponert over den innsatsen de nye instruktørene har lagt ned. Dette var en ny måte å arrangere nybegynnerkurs på, og resultatet er over all forventning. Mange av deltakerene har meldt seg inn, takket være den gode opplevelsen de fikk på kurset, sier Kjell.