Siste nytt

Bedriftsgolf 2022

Bedriftsserien 2022.

Vil du være med på Bedriftserien denne sesongen?  Fjoråret bød på mange gode og spennende oppgjør. Til slutt sto Fardal Eiendom igjen som vinnere.

Fjorårsvinnerne: Fardal Eiendom (Frode Fardal og Jane Fardal)

Årets turnering spilles etter samme lest. Forhåpentligvis  seriespill i tre eller fire puljer, med sluttspill. Skal vi starte opp rett etter påske haster det med påmelding. Pris vil ligge på samme nivå som i fjor. (ca 1250 kroner).

Påmelding  snarest eller spørsmål  til Leif Sigurd (sms 90059870).

 

Pulje 1

Aker 2                                   Glenn Olsen                       glenn.olsen@aker.solution.com 45411217

Covent                                 Jostein Jensen                   jostein.jensen@covent.no           91613884

Dalane Energi                    Torbjørn Øgrey                                                                                 95240770

Altifiber                                Odd Arne Øybakken       oa@altifiber.no                                 48892250

BDO                                       Kjell Iversen                       kjell.iversen@bdo.no                     91819861

Perrongen Eiendom        John Ivar Nodland            john.ivar.nodland@me.com       92088449

Egersund Bygg & Tomt   Eivind Løyning                   eivind@byggogtomt.no                97686100

 

Aker 2 –  Covent                               MAN  25.04.  17.20

Dalane Energi – Altifiber                MAN   25.04   17.30

BDO – Perrongen Eiendom          MAN   25.04.  17.10

Egersund B&T – Covent                 MAN   09.05.  17.00

Aker 2 – Perrongen                         MAN   09.05.  17.10

Aker 2 – Dalane Energi                   MAN   16.05.  17.00

Egersund B&T – BDO                      MAN   16.05.  17.10

Perrongen E – Altifiber                   MAN   16.05.  17.20

Dalane Energi  –  Covent MAN   23.05.  17.00

Covent – Altifiber                             MAN   30.05.  17.10

Egersund B&T – Perrongen          MAN   30.05.  17.20

Dalane Energi – BDO                       MAN   30.05.  17.30

Aker 2 – BDO                                      MAN   13.06.  17.00

Dalane Energi – Egersund B&T    MAN   13,06.  17.10

Covent – Perrongen                        MAN   13.06.  17.20

Aker 2 – Altifiber                              ONS    15.06.  17.00

Dalane Energi – Perrongen          MAN   20.06.  17.00

BDO-  Altifiber                                   MAN   20.06.  17.10

Aker 2 – Egersund B&T                   MAN   20.06.  17.20

BDO – Covent                                    TIR       28.06.  17.20

Egersund B&T – Altifiber               MAN    27.06  17.00

 

Pulje 2:

Aker 1                                   Gaute Fardal                      gaute.fardal@akersolution.com                 91331270

Aker 3                                   Stig Kydland                       stig.kydland@akersolution.com

Sokndal Kommune          Sigmund Hadland             shj@sokndal.kommune.no                          40096388

Norrøn                                 Bent Magne Andreassen    bent.magne@norrøn.no                         93278060

Hovland Trevare               Olaf Hovland                      olaf@hovland.trevare.no                             90112057

Fardal Eiendom                 Frode Fardal                       frode@vestnorteknikk.no                            41217874

 

 

Aker 1 – Sokndal Kommune                        TIR  26.04             17.10

Aker 3 – Norrøn                                TIR  26.04             17.00

Hovland – Fardal                                               MA  25.04            17.00

Aker 3 – Aker 1                                                  TIR  10.05             17.00

Norrøn – Hovland                                            TIR  10.05             17.10

Fardal – Sokndal Kommune                         TIR  10.05             17.20

Aker 1 – Hovland                                              MA 30.05             17.00

Aker 3 – Fardal                                                  TIR 31.05              17.00

Norrøn – Sokndal Kommune                       TIR 31.05              17.10

Aker 3 – Hovland                                              TIR 07.06              17.00

Aker 1 –  Fardal                                                  TIR 07.06              17.10

Aker 1 – Norrøn                                TIR 07.06              17.20

Sokndal Kommune – Aker 3                         TIR 21.06              17.10

Hovland – Sokndal Kommune                     TIR 28.06              17.00

Fardal – Norrøn                                                TIR 21.06              17.00