Siste nytt

Lokale regler – hva må vi vite?

Alle golfbaner har sine lokale regler. EGK har sine. De er synliggjort på scorekortet, på oppslag i klubbhuset og på nettsiden .  Men mange av våre egne medlemmer har ikke satt seg inn i disse.

Et godt råd er å lese de lokale reglene. Du finner de på nettsiden vår! (Menyen /banen/lokale regler).

IMG_0336

De fleste kjenner til hva gule og røde staker betyr. Og de hvite OB stakene kan være utrolig irriterende iblant….    Men mellom hull to og hull sju er det dukket opp noen grønne/røde staker. Hva er så det?  Formann Nodland forklarer:  Det røde viser at det er et vannhinder. Den grønne sier at det er ikke lov å spille fra dette området. Det er obligatorisk å droppe (med straff ).

IMG_0405

En annen regel er de plassene på fairways der oppslåtte torvet er dekket med sand og frø. Lander ballen der er det fri dropp. Dette for å spare banen.  Visste du det?