Siste nytt

DET GROR MEGET GODT I EGK!

Sjekk den statistikken! Sjekk den utviklingen EGK har hatt siden 2010, og da særlig de siste 3-4 årene!  En netto medlemsvekst på omlag 40 medlemmer pr år, de siste 4 årene, er enormt imponerende, og vitner om en klubb i rask vekst. Vi fikk medvind i Corona-årene, men veksten i etterkant av pandemien har bare fortsatt!

Vi er nå Eigersund 3.største klubb, målt i antall medlemmer, etter EIK fotball og Eiger FK. Absolutt noe å være stolt av! Vi nærmer oss 400 medlemmer med stormskritt, og klarer vi å fortsette samme trenden vi har hatt de siste 4 årene, vil den milepælen allerede i sesongen 2024 være nådd.
EGK er selvfølgelig glade for alle medlemmer som velger å begynne å spille golf – men å se den eksplosive medlemsveksten vi har i kategorien «junior» og «student» de siste årene, gjør oss varme om hjertet!  Det er – tross alt – de unge spillerne som er framtiden!
Den beste markedsføringen er når en spiller med stort golfengasjement får med seg en ny spiller. Vi vet at dette er enklere jo yngre spillerne er, og vi ser i større og større grad at gode og unge kompisgjenger koser seg med golf i Maurholen Golfpark.  Slik blir det medlemsvekst av.  En skal heller ikke se bort fra at golfklubbens satsing på Skolegolf de siste 10-15 årene, har bidratt positivt og bidratt til god omdømmebygging, og er noe som nå gir resultater.
Så er jo alltid faren, når en vokser så raskt, at mye av klubbkulturen forsvinner – litt etter litt.  EGK er bygget på dugnad og dugnadsånd.  Så er det slik at dagens oppvoksende generasjon har et annet forhold til dugnad enn den eldre generasjonen.  Husk; den yngre generasjonen har i stor grad foreldre de har sett gått dugnad – og de har i liten grad gjort dugnad selv.  I dugnadsnorge, og for EGK, er nok akkurat dette en av de store utfordringen i forhold til framtidas dugnadsarbeid. Hvordan skal en få den yngre generasjon til å bidra på dugnad på samme måte som det foreldregenerasjonen har gjort?
De som klarer å løse den utfordringen, tenker vi ligger godt an til å møte framtida! La oss håpe at vi i EGK i framtida er en klubb som inkluderer de unge i dugnadsarbeidet, og at våre yngre medlemmer selv ser viktigheten av å bidra. For klubbfølelse og klubbtilhørighet får en i en klubb som vår, når vi sammen engasjerer oss til det beste for klubben og fellesskapet. Når «vi’et» er viktigere enn «jeg’et».
La oss alle gi oss selv et godt klapp på skulderen når vi ser på medlemsstatistikken!  Sammen bygger vi klubben, og sammen utvikler vi klubben!
Sportslig og opptimistisk hilsen fra Styret