Siste nytt

Årsmøtet avholdt – Fortsatt stødig og god drift!

Torsdag 16.februar ble årsmøtet for 2022 avholdt på Grand Hotell. Omring 30 medlemmer hadde møtt
opp for å delta på klubbens årsmøte.Oppsummert, kan en si at golfklubben drives stødig og godt på alle områder. Banen, og området rundt
banen vedlikeholdes og oppgraderes litt etter litt, hele tiden. I løpet av 2022 ble «EiendomsMegler 1,
korthullsbane» åpnet. I tillegg ble ny chippinggreen tatt i bruk. Nå er det også nært forestående at vårt
splitter nye garasjeanlegg – «Espelandsgarasjen», med eget juniorrom, kan tas i bruk. Det drives og
videreutvikles godt i EGK!

Det nye styret. Fra venstre Edvard Rønneberg (vara), Jan Inge Mong-Olsen, Jostein Jensen (Leder), Kjell Olav Henriksen, Vegard Stapnes, Marianne Gravdal og Laila Rodvelt Nærland. Arve Jensen (vara) og Tommy Løvbrekke var ikke til stede når bildet ble tatt.

Det nye styret bærer også preg av kontinuitet. Bent Magne Andreassen takket av etter 5 år som leder,
og ble erstattet av Jostein Jensen. Bent Magne ble gjort stas på av årsmøtet for den flotte jobben han
har lagt ned som leder over mange år. Styret ellers vil i 2023 være det samme som i 2022.
Til tross for en rimelig omfattende og kostbar oppgradering av anlegget gjennom 2022, endte
golfklubben opp med et lite overskudd. Dette overskuddet tilføres klubbens egenkapital, som ved
årsskifte var rett i underkant av en million kroner. Restgjelden for anlegget viste en samlet gjeld på om
lag 1,2 millioner. Klubbens økonomiansvarlig, Kjell Iversen, roste styret og klubben for den gode og
nøkterne økonomistyringen som hadde vært gjennom 2022 – slik den også har vært helt tilbake til
klubbens opprinnelse på begynnelsen av 2000-tallet.

Takk til Bent Magne for ypperlig innsats som formann i 5 år!

Styret vil nå gå i gang med å se til at de komiteer som trengs for å drive golfklubben kommer i gang med
sitt arbeid. Vær positiv og bidra inn i komitearbeid når det spørres! EGK blir i hovedsak drevet av oss
frivillige, på dugnad. Slik må det også være i 2023. Dugnad og frivillighet fra medlemmene i EGK skaper
nærhet og eierskap til klubben – noe som er uunnværlig for en liten klubb som vår.