Egersund Golfklubb skal stå som arrangør av årets 17.mai arrangement!

Egersund Golfklubb er tildelt 17.maiarrangementet i 2023. Det vil kreve mye dugnadsarbeid av
medlemmene opp mot- og på selve dagen.


Et slikt arrangement krever at alle medlemmene er klar til å stille opp – fra de aller yngste til de eldste.
Sigmund Hadland Jr. har sagt seg villig til å være leder av årets 17.maikomite. Med seg fra komiteen får
han nestformann, Kjell Olav Henriksen, og de to vil være ledere av arbeidet framover. Disse to har satt
sammen en 17.maikomite som skal lede og planlegge arbeidet opp mot 17.mai, og det første
møte i komitéen skal være onsdag 22.februar.

Et slikt arrangement krever at alle våre 362 medlemmer må være klare til å stille opp når det blir krevd,
enten det er ved loddsalg, kiosksalg, å bidra i organiseringen eller som sponsorselger til DT-magasinet.
Så møt de som spør om hjelpe opp mot 17.mai med positivitet og velvilje! Dette lasset må vi dra
sammen – til beste for byen, slik at vi alle får oppleve et godt 17.mai arrangement. Og, ikke minst, for at
vi medlemmer som er- og representerer golfklubben, kan gå med hevet hode etter et vel utført
arrangement!

Ikke spør hva golfklubben kan gjøre for deg, spør heller hva du kan gjøre for golfklubben!