Siste nytt

Årsmøte 2022

Årsmøte for 2022 blir avholdt torsdag 16. februar 2023 kl.19.00 på Grand hotell. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må være innlevert/sendt til styret senest to uker før møtet. Siste frist er dermed 02. februar. Forslag kan sendes til styret@egersund-golfklubb.no.

Årsmøtepapirer med årsmeldinger, blir utlevert på årsmøte.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lovnormen for idrettslag. https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet kan styret kontaktes på mail styret@egersund-golfklubb.no

Vel møtt!