Siste nytt

Gressdugnad på nytt bygg!

Lørdag stilte 7 staute karer på dugnad i sommervarmen for å få lagt på torvtak på den nye Espelandgarasjen som er under oppføring.

Ifølge Tommy Løvbrekke, som er leder av garasjeprosjektet, gikk jobben som smurt! På i underkant av to timer var torvtaket på plass.


Flott dugnadsinnsats av denne gjengen!

I løpet av uka skal platting foran garasjen støypes. Grunnarbeidet er utført, og vår gode samarbeidspartner, Espeland AS, skal utføre dette arbeidet. Utover høsten er planen å ferdigstille hele bygget – der det vil være plass til golfbiler, ballautomat, gjestetoalett og ikke minst et juniorrom – der juniorer kan oppbevare golfutstyret sitt slik at det blir lettere for dem å spille mer golf. Klubbens juniorer vil da i større grad være uavhengige av foresatte som må kjøre dem til Maurholen, da kan de enten sykle eller kjøre moped selv.

Dugnadsarbeidet i klubben er klubbens viktigste ressurs. Dugnadsarbeid skaper tilhørighet, eierskap og bidrar til å holde klubbens driftskostnader nede, som igjen fører til at kostnaden for å være medlem i klubben er så lav som mulig. Vi er nå opp mot 350 medlemmer i klubben, og dersom alle bidrar litt i dugnadsarbeidet – enten som vakt i kiosken, som deltaker i komiteer eller som ballhenter på rangen – så blir det ikke så mye dugnad på den enkelte. I frivillige lag og foreninger rundt om i hele landet rapporteres det om synkende dugnadsvilje, og at flere og flere oppgaver faller på de som allerede gjør mest. Konsekvensen av dette er at de som allerede gjør mye – og som dermed må gjøre enda mer – går leie og slutter de også. Dit må vi ikke komme i EGK – det er i alle medlemmers interesse! Frivillige lag og foreninger som har en god dugnadskultur i klubben, vil bli de klubbene som overlever framover. Så still opp og bidra litt, der du kan. Klubben trenger frivillige, både praktikere og organisatorer!

Har du lyst å engasjere deg, men ikke vet helt hva du skal gjøre – ta kontakt med forman i EGK, Bent Magne Andreassen på e-post: bent.magne@norron.no eller på tlf. 932 78 060 så finner en utav det!

Foto: Pete Seglem