Siste nytt

DUGNAD – HELT NØDVENDIG!

Vaktlistene for kiosken, drivingrangen og «fadder opplegg» er klare. Vi har fått en del spørsmål. Og vil gjerne få forklare hvordan dette er satt sammen.

Egersund GK er en uvanlig liten golfklubb. Ingen golfklubb med så få medlemmer skal kunne ha en så bra bane. Det er rett og slett naturstridig…. For å få det til krever det en stor dugnadsinnsats. Det er mange i klubben som yter enorm innsats for felleskapet. Men det er ikke nok – de kan ikke nå over alt. Derfor er det besluttet i klubbens styre at alle som spiller et visst antall runder i året blir satt opp på dugnad.

Det er enten et par vakter i kiosken, kursinstruksjon, eller innhenting av baller på rangen. Nytt av året er et forsøk på fadderordning for nye spillere. Dette er også en del av dugnaden i klubben, som er viktig både for rekruttering og gi «nye» spillere et tilbud.. I tillegg er det en del del praktiske gjøremål på banen og i klubbhuset. Som feks klipping, tromling, flaggplassering, søppelhenting, vasking/rydding i klubbhuset osv. Dette er også arbeid som enkelte medlemmer tar seg av i sin dugnad for klubben. Og som ikke er like synlig for oss andre.

De fleste er positive til denne ordningen. Det medfører jo til at medlemskontigenten holdes på et fornuftig nivå, samtidig som vi får et fellesskap/eierskap til klubben vi er så glad i.
For vakta i kiosken er det etablert en ordning der de oppsatte medlemmene kan «kjøpe seg fri». Noe som er helt greit så lenge det er så gode «vikarer» å få tak i. Denne ordningen er ikke iverksatt på rangen ennå.

I tillegg hadde vi en fellesdugnad på banen rett før sesongen. Mange stilte opp og gjorde en kjempejobb. Ekstra kjekt dette året var at så mange damer stilte opp.

Janne N. Mong og Anne Margrete Ueland var i tillegg til mange andre damer på post denne dugnadsdagen. (Foto: Pete Seglem)

Så til alle EGK ere: Se over dugnadslistene på nettsiden. Og noter dine datoer. Skulle det være noen som føler de har kapasitet til en ekstra vakt eller to, blir vi veldig glade for det. Er det problemer eller spørsmål om dugnaden, ta gjerne kontakt med Leif Sigurd (90059870)