Siste nytt

Årsmøtet avholdt – Fortsatt sunn og god drift!

Torsdag 25.februar ble årsmøtet for driftsåret 2021 avholdt på Grand Hotell. De om lag 25 frammøtte ble presentert en klubb som drives godt på alle vis.

Formann Bent Magne Andreassen kunne med rette smile etter årsmøtet. Han hadde presentert en 20 år gammel klubb som lever i beste velgående. En har en golfbane i Maurholen som en kan være stolt av, og som høster stor anerkjennelse, langt utenfor Dalane. Vi har en bane som er blant Norges vakreste 9-hullsbaner, og vi har i 2021 oppgradert og forbedret både bane og treningsfasiliteter. I 2022 skal ny Espelandsgarasje bygges, økonomien er under god kontroll, og store investeringer i løpet av 2021 har ikke gått ut over klubbens likviditetsreserver. Nøkternhet i forhold til økonomi, en formidabel dugnadsinnsats og videreutvikling av banen har vært, og vil fortsatt være, bærebjelkene i driften av klubben.

Det kanskje viktigste parameteret for hvordan «ståa» i klubben er, er medlemsveksten. De siste to årene har medlemsveksten vært på over 30%, og vi har nå en medlemsmasse på 352 betalende medlemmer. Årsaken til medlemsveksten hevder enkelte er pandemien. Vi som er i klubben, vet bedre! Pandemien er en årsak, men Odd Hovland, Arne Gudmundson og Edvard Rønneberg er den viktigste årsaken! Gjennom de to siste årene har de gjennomført kurs for om lag 150 nybegynnere – ene og alene, uten å ta ei krone betalt for jobben! En uvurderlig jobb som har vært helt avgjørende for at flere og flere i regionen har fått øynene opp for golfens fortreffeligheter.

Når vi feirer nyttår i 2022, vil Espelandsgarasjen stå ferdig. Det vil være et nytt eksempel på at i denne klubben drar vi i lag. Da er det meste på plass i forhold til den masterplanen som styret hadde for videreutvikling av anlegget for 5 år siden. Neste punkt i masterplanen er vårt eget klubbhus, opp av treningsgreenen… Et stort økonomisk løft for en liten klubb, men kjenner vi styret og medlemmene rett, så vil også dette materialisere seg på sikt. En kan jo i det minste ha lov til å drømme!

Styret og årsmøtet er samstemte i at kontingenten skal være den samme som i 2021. Økt medlemstilstrømming fører til bedre handlingsrom i forhold til økonomi. Det har aldri vært klubbens intensjon at klubben skal tjene penger og gå med store overskudd. Når medlemmer ser at de økonomiske overskuddene plasseres tilbake i utvikling av hele anlegget, så betaler vi vår årlige medlemskontingent med glede!

Det nye styret bærer preg av kontinuitet! Bent Magne Andreassen fortsetter som formann. I styret får han med seg flere som går på en ny periode. Både Tommy Løvbrekke og Marianne Gravdal tar to nye år i styret. Eivind Løyning takker for seg i styret og overlater stafettpinnen til Vegard Stapnes. Leder av valgkomiteen, Terje Tengesdal, påpekte i forbindelse med valget viktigheten av å dra med yngre krefter i klubbens styre og drift. Med Vegard i styret, får en et viktig talerør for den yngre generasjon golfspillere inn i maktens korridorer!

Vel blåst 2021! Vi håper 2022 blir minst like godt!