Siste nytt

Vinteren kommer – Viktig informasjon vedrørende banen

Vinteren er i anmarsj og greenkeeper forbereder anlegget for vinteren. Tilbakemeldinger fra medlemmer og spillere har vært at banen har aldri vært bedre enn sommeren og høsten 2021. Det som mange kanskje ikke er klar over, er at de forberedelser som nå gjøres, er avgjørende for kvaliteten vi får på banen til neste sesong. Din innsats er også avgjørende!

For å fortsatt ha en fantastisk bane fra neste år er det viktig at alle er med og bidrar, og ikke minst respekterer reglene på banen for vinteren.

Følgende regler er gjeldende:

  • Fra og med tirsdag 26. oktober 2021 innføres det Vinter Tee’er. Det vil si at det er forbudt å spille banen fra sommer utslag.
  • Forbud å spille sommer greener dersom det er frost. Dette betyr, selv om flaggene står på sommer greenene, og det er frost, er det FORBUDT å spille eller tråkke på greenene. Vi har implementert et system der vi prøver å holde banen åpen så lenge det er frostfritt. Dersom vi opplever at regler om stengte greener ikke blir etterfulgt, ser vi oss nødt til å innføre forbud mot spill på sommer greener hele vinter halvåret. Er det frost skal man spille på vinter greener.
  • Starttid booking frem til sesongstart er nå satt til tidligst kl. 10:00. Dette både på grunn av fare for morgenfrost, men også for å minske slitasjen på banen da spesielt greener.
  • Driving rangen vil fortsatt være åpen hele vintersesongen.
  • Unngå å bruke traller i umiddelbar nærhet av greenene. Helst bruk rougher for å minimere slitasje på fairwayene.
  • Fairway hull 4 er stengt for traller.

 

Hilsen

Banekomiteen.