Siste nytt

Baneåpning for 15 år siden i dag!

I dag, 16.september, er det nøyaktig 15 år siden banen i Maurholen ble offisielt åpnet av alle daværende ordførere i Dalanekommunene.

Det hadde vært litt «tjuvstart» på spill før denne datoen, og de som husker så langt tilbake i tid, husker nok på at en måtte ha med seg en liten grønn «kunstgressmatte» en måtte slå på når en skulle slå ballen videre fra der den lå!

Dalane orførerne i 2006 sammen med klubbformann Per E. Gjermestad. Fra venstre – Kjell Erfjord (Lund), Gudmund Holmen (Sokndal), Per Einar Gjermestad (Formann Egersund Golfklubb), John Skaara (Eigersund) og Asbjørn Ramsli (Bjerkreim)

I løpet av de 15 årene banen har ligget i Maurholen, har både klubb og bane vokst seg inn som en naturlig del av topografien i området.  Hvilken helsebringende effekt området har hatt for folk i alle aldre, kan en bare tenke seg – både fysisk og mentalt.

Det har blitt lagt ned utallige mil fra hundrevis av mennesker på banen.  Spillet har skapt både begeistring og frustrasjon gjennom disse 15 årene, og på en runde opplever en å høre både jubel og frustrasjon rund om fra de ni flotte gulfhullene – som på hver sin måte – framstår som fantastiske golfhull.

Vi har en golfbane som vi kan være meget stolte av – en bane som er meget vel ansett blant alle typer spillere – helt fra nybegynnere til de som jakter å gå på banens par. At to av banens 9 hull for noen år siden ble kåret som to av de 100 flotteste golfhullene i Norge av Norsk Golf, sier mye om den høye kvaliteten banen innehar.

Nå, 15 år senere, har vi et anlegg som ikke står tilbake for noe 9-hullsanlegg i Norge.  Økonomi er under god kontroll, og eventuelt overskudd år for år brukes til å videreutvikle banen – nå sist med nye treningsfasiliteter og påbegynt garasjeanlegg. Når en i tillegg vet at driften i stor grad skjer på dugnad og frivillig arbeid, er det flott å se både banen og klubben slik den framstår i dag!

Til slutt, en stor takk til alle som har bidratt siden klubben ble stiftet for 20 år siden!  Helt fra Pete og Per Einar – som så mulighetene, og ikke begrensningene!  Til alle som var med å garantere økonomisk for lån slik at det lot seg gjøre å få lån, til alle som gjennom årene – på ulikt vis – har lagt ned utallige dugnadstimer for fellesskapet i Maurholen.  En stor takk sendes også til alle våre greenkeepere, som gjennom disse 15 årene, har bidratt sterkt med sin faglighet til å få banen i den stand vi nå ser banen i.

 

Det gode grunnlaget for de neste 15 årene er lagt!  La oss håpe at vi klarer å videreføre klubbens grunnvisjoner fra siden klubben ble startet, der «Nøktern økonomistyring», «Dugnadsånd» og «Videreutvikling av banen», er de verdier klubben drives etter.

 

Gratulerer med 15 år, alle sammen!