Siste nytt

Ny tildeling fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, til EGK!

Vårens søknadsrunde i Sparebankstiftelsen SR-Bank er nå tildelt. Egersund Golfklubb er også denne gangen tilgodesett med gave til et av sine prosjekter.

Denne våren var det nybygget med et helårsåpent toalett ved rangen som ble søkt støtte til. Søknaden gikk primært på å få penger til å innrede en del av dette bygget for våre juniorer, slik at juniorene har et trygt og godt sted å oppbevare sine golfsett. Vi har stadig flere juniorer under 18 år som spiller golf, som er avhengige av at foreldre kjører dem til golfbanen. Har juniorene et slikt “utstyrsrom”, kan de selv kjøre moped/sykkel fram og tilbake fra golfbanen – uten å være avhengige av at foreldre må kjøre dem og hente dem. Til dette gode formål fikk vi tildelt kr. 20.000.- !

De siste 2-3 år har Egersund Golfklubb fått tildelt nærmere 300 000,- fra Sparebankstiftelsen – SR-Bank til diverse prosjekter, deriblant til oppgradering av turstien rundt banen, nytt treningsanlegg, og nå til nytt tilbygg som skal bygges i tilknytning til drivingrangen.

Sparebankstiftelsen SR-Bank får hver gang inn mange søknader til gode og fornuftige prosjekter lokalt og regionalt.

Egersund Golfklubb er ydmyke og takknemlige for at Sparebankstiftelsen SR-Bank, ser verdien av det arbeid vi legger ned i lokalsamfunnet ved å støtte våre prosjekter.

Bent Magne Andreassen

Leder – Egersund Golfklubb