Siste nytt

Endringer av rutiner ved bestilling av starttid i Golfbox

Som enkelte av dere nok har merket, er det tilnærmet umulig å finne ledig starttid på vår populære golfbane på flotte golfdager. Styret har derfor valgt å stenge bestilling av starttid for spillere som ikke har Egersund golfklubb som hjemmeklubb, inntil 48 timer før starttid.


For de som har EGK som hjemmeklubb vil dette IKKE utgjøre noen andre endringer enn at det kan være lurt å legge inn starttid før 48 timer før en skal spille, slik at en dermed benytter seg av fortrinnet en har som hjemmeklubbspiller.
De fleste golfklubber har denne funksjonen ved bestilling i Golfbox – nå også EGK. Dette blir gjort først og fremst for å sikre at våre medlemmer har den «hjemmebanefordelen» en skal ha, i egen klubb.
Vi ønsker selvfølgelig også denne sesongen våre hyggelige gjestespillere hjertelig velkommen til Maurholen Golfpark, og håper på forståelse for de endringene som er blitt gjort i forhold til endringer i rutiner ved starttidsbestilling.
MvhStyret i EGK