Siste nytt

Dugnadene i Maurholen

Det skulle vel etter hvert være unødvendig å presisere hvor avgjørende det er for klubben og banen at det flotte dugnadsnivået opprettholdes?  Men det er kommet en del nye flotte medlemmer til i klubben, noe som gjør at jeg har fått en del spørsmål…

I utgangspunktet er alle medlemmer som har spilt en viss mengde runder oppsatt på dugnad. Noe som er aldeles nødvendig for å holde klubben gående. Også medlemmer som har mange andre oppgaver i klubben er oppsatt på dugnad. Dugnaden er enten vakt i bua eller innsamling av baller på rangen.

En kan ikke forvente at alle tider som er oppsatt passer alle. Da har du følgende muligheter:

  1. Aller helst prøve å bytte med noen andre på lista.
  2. Eller «kjøpe» vikar. Se info på vaktlisten. (vipps Leif Sigurd).
  3. Forandre dugnadsoppgave. Hvis du heller vil kjøre inn baller i stedet for vakt i kiosken, eller omvendt, gir du beskjed om det. Kontaktmann på kiosken er Leif Sigurd tlf Kontaktmann på ballinnhenting er Gaute Hellvik tlf 92404183.

 

Takk til alle som stiller opp på de oppsatte dugnadene. Gå inn på hjemmesiden og finn ut når du er oppsatt. Lurer du på noe om vaktlisten, ta kontakt. Lurer du på noe om oppgavene i kiosken tar du kontakt med Møyfrid, telefon 93213920.