Siste nytt

Asfalt på parkeringsplassen

Det skjer mye i Maurholen for tida. Flott treningsanlegg under arbeid, samt at vann og kloakk
utbedres. Det siste nå er asfaltering av parkeringsplassen….
De store nedbørsmengdene i høst hadde vært stygg med parkeringsplassen i Maurholen. Noe som
gjorde det helt nødvendig med utbedring.

Denne uken ble den til de grader oppgradert. Ny flott asfalt er det første en nå møter når en gjester
anlegget vårt. Fantastisk!

En oppfordring til alle parkerende: Rygg bilen inn på plassen ved parkering, og kjør trygt ut igjen. Det
har nemlig vært noen farlige situasjoner i trafikken, når golferene rygger ut i veien.