Vi trenger frivillige – både kvinner og menn!

EGK drives i hovedsak på dugnad og frivillig arbeid. Mange legger ned utallige dugnadstimer for å holde hjulene i gang.  Med økende medlemsmasse og videreutvikling av anlegget, trenger vi enda flere medhjelpere for å løse flere oppgaver – alt til klubbens beste.

I hovedsak har vi ledere av de ulike komiteene, så det vi i hovedsak trenger, er medhjelpere som kan ta i et tak.  Nedenfor er en oversikt over de ulike komiteene der det trengs hjelp.

Anlegg og banekomiteen:  

Driver i hovedsak med utbedringer og vedlikehold på banen.  Alt fra den opparbeidelsen av treningsanlegg en nå ser rundt klubbhuset, til graving i sidevannshindere for å lede vann effektivt bort fra banen.  Med nye treningsfasiliteter, trengs flere medhjelpere for å holde alt dette i stand. Vil du bidra i dette arbeidet, ta kontakt med Tommy Løvbrekke, på tlf. 951 32 215. Du vil bli hjertelig tatt imot!

Turneringskomiteen:

Planlegger og gjennomfører alt av turneringer som skjer i løpet av året, både klubbturneringer og større regionturneringer, som f.eks 50+.  Pleier å ha et planleggingsmøte på våren der årets turneringer settes opp.  I tillegg fordeles ansvaret for turneringene blant medlemmene av komiteen. En kjekk oppgave der du er med å bidra til god og kjekk aktivitet.  Ta kontakt med Svein Andreassen på Tlf 45 86 87 87 hvis dette er noe du kan tenke deg å engasjere deg i.

HCP og rekrutteringskomite:

Hovedansvar for VTG-kurs og ajourføring av medlemslister.  Her trenger vi i hovedsak flere medhjelpere til å avholde kurs for vordende medlemmer. Ta kontakt med Arne Gudmundson på tlf. 957 87 507 dersom du tenker at dette både kan, og vil du bidra inn i!

IKT-komite

Her trenger vi både de som har en viss IKT-kompetanse og de som liker å skrive (journalister).  Er du en som behersker begge deler, er dette din komite å bidra inn i!  Men dersom du vil være med å bidra kun som skribent, eller kun som teknisk hjelper, er du hjertelig velkommen i komiteen.    Ta kontakt med Svein Andreassen på tlf 45 86 87 87 hvis dette er noe du kan tenke deg å engasjere deg litt i.

Sponsorkomiteen:

I hovedsak trenger vi i denne komiteen selgere som kan være med å selge sponsorpakker til bedrifter og næringsliv, fortrinnsvis i Dalaneregionen.  De siste årene har sponsorinntektene blitt mindre – i hovedsak fordi vi har manglet selgere.  Vi har et rimelig godt produkt å selge, men få selgere!  Tenker du at du har et godt kontaktnett innenfor næringslivet som du kan utfordre i forhold til sponsing, er du rett kvinne eller mann!  HUSK: Vi kan alle selge sponsorpakker!  Kjenner du noen som kan være aktuelle sponsorer, hør med dem og avklar!  Dersom du får «napp» tar du kontakt med Marianne Gravdal som hjelper til i forhold til det praktiske.  Ta kontakt med Marianne Gravdal på tlf. 907 21 961 hvis dette er en komite du tenker du kan bidra inn i. Du vil få god innføring i hva som ligger i de ulike sponsorpakkene.

Masse nye medlemmer som kan bidra!

I løpet av de siste 2-3 årene har over 100 nye personer tatt VTG-kurs hos oss.  I tillegg ser vi gledelig mange unge som har begynt med golf.  Det er golfklubbens håp at vi får flere av disse til å engasjere seg i det frivillige arbeidet i klubben.  Vi er av den oppfatning at frivillig arbeid og dugnad i en idrettsklubb som vår, er kjekt og bidrar til en god klubbkultur – en klubbkultur som gjør Maurholen Golfpark til et godt sted å være!