Siste nytt

Hektisk anleggsvirksomhet i Maurholen – en kraftig oppgradering av anlegget.

Klubben er i full gang med relativt store utbedringer av anlegget.  I løpet av høsten og våren 2021 vil det jobbes for at både vann og kloakk skal komme på plass i Maurholen. I samme periode skal det også bygges flere treningsfasiliteter.

Ansvarlige

Styret har satt ned en komite som skal lose prosjektet trygt i havn.  Som i det meste som har med å videreutvikle arkitekturen på anlegget, er Pete Seglem en sentral aktør også i dette prosjektet.

Ny vei anlagt

De som har vært i Maurholen i det siste, har sett at det er påbegynt arbeid sør for drivingrange-bygget.  Det første som ble gjort var å anlegge en ny vei fra redskapshuset og ned til drivingrangen.  Denne veien skal brukes til å transportere maskiner ut på banen, først og fremst for å avlaste unødvendig kjøring på hull 9.  Slik det har vært til nå, har en hatt altfor stor trafikk av maskiner fra redskapshuset og ned ved – og rundt, greenen på hull 9.  Den nye veien vil føre til at en unngår denne trafikken, og all trafikk ut på banen vil nå skje via ny vei, ut på driving-range, og derifra ut til de hull en skal jobbe på.  I tillegg skal vann og kloakk fra redskapshuset legges i denne nye veien.

To nye korthull

I området sør for drivingrange-bygget vil det bli bygget to korthull med greener.  Septiktank vil også bli gravd ned i dette området slik at kloakk føres nedover til denne fra både pro-shoppen og redskapshuset.  Vann vil bli boret etter, og vi vil bli selvforsynt med drikkevann.

Ny platting skal støpes

Det lille lagerbygget som står ved drivingrange-bygget vil bli revet. I det området vil det bli støypt ei stor plate som skal gå utover til og med der treplattingen er i dag for utslag til drivingrangen.  Slik får vi bort disse treplattingene som begynner å bli i dårlig stand, samtidig som vi får plass til nytt og bedre underlag til utslagsramper til drivingrangen.  Neste fase i dette området vil bli å bygge et nytt bygg som skal romme et toalett som vil være åpent hele tiden.  Dette slik at våre gjestespillere ikke er avhengig av at pro-shoppen er åpen for å kunne benytte seg av toaletter på anlegget. I tillegg vil dette bygget bli bygget så stort at det er mulighet til å ha golfbiler i det, samt oppbevaring av golfkøller etc. som blir brukt i forbindelse med VTG-kurs.  Det er verdt å påpeke at dette «lagerbygget» IKKE er planlagt reist i denne omgang – det vil kommer i den neste fasen av oppgradering av anlegget.

Håken Skogly og Eivind Løyning Foto: Pete Seglem

 

Nytt treningsområde for bunkerslag og chipping

I området mellom utslaget til hull 1 og drivingrangen har nok de fleste av dere sett at det er blitt planert et område.  Dette har ligget slik en stund nå, men planen er at også dette området nå skal lages til.  Her er det tenkt å lage til en green og en sandbunker for trening.  Det er ment at dette området skal lages til for bunker- og chipping-trening.

Foto: Pete Seglem

Økonomi

Det har alltid vært klubbens intensjoner at de ressurser som samles inn, i størst mulig grad skal tilbakeføres til anlegget, og brukes til å oppgradere bane og fasiliteter ellers.  En fornuftig bruk av penger over tid, samt en stram økonomistyring siden klubben ble startet, har resultert i at vi som klubb er i stand til denne svære oppgraderingen av anlegget.   Den utrettelige dugnadsinnsatsen til våre medlemmer er uten tvil den viktigste årsaken til at denne oppgraderingen kan skje.  Denne første oppgraderingen av anlegget er budsjettert til å koste i underkant av 800.000, – kroner, der ca. 1/3 av dette beløpet vil bli dekket av spillemidler.

Foto: Pete Seglem

Ferdigstillelse

Det er heller tvilsomt at de nye treningsområdene vil bli sådd før vinteren. Det mest realistiske er at en sår de ulike gresstypene en skal ha til våren, og at mesteparten av sesongen 2021 vil bli brukt til å la de nye anleggene gro.  Et realistisk mål for åpning av de nye treningsfasilitetene er sensommeren 2021.