Siste nytt

Vellykket pro dag med Jan Egil.

Lørdag vrimlet det av golfere i Maurholen som ville ha veiledning og instruksjon. Og det var ikke hvem som helst som skulle instruere treningsvillige golfere…

Jan Egil Nærland, en av landets beste trenere, var hyret inn for å gi EGK spillere nyttige tips om hvordan en skal forbedre spillet. Og påmeldingslistene ble fort fulle. – Interessen var stor, sier iniativtaker Eivind Løyning. – Vi hadde delt det opp i flere emne, alt etter hva en ville bli briefet på. Noen var sogar med på flere økter , sier han.

Pro dagen var svært vellykket, og det er allerede satt opp nye samlinger til høsten.