Siste nytt

Husk å reparer nedslagsmerker og legg på plass torver!

Årets golfsesong er nå godt i gang! Også i år må vi minne om viktigheten av reparering av nedslagsmerker!

Det er også viktig at alle legger tilbake oppslåtte torver på fairway. Og husk at snus og sigarettsneiper ikke hører hjemme på banen!

God tur!