Siste nytt

Litt info rundt betaling av årets medlemskontingent.

Forfall for årskontingenten forfalt 1.april.  Klubben er veldig godt fornøyd med det antall spillere som til nå har valgt å betale sitt medlemskap. Av erfaring vet vi også at flere medlemmer vil komme til etter hvert framover, da flere av våre medlemmer ikke enda har begynt egen sesong.

Fra og med morgenen, Skjærtorsdag (9.april), vil klubben avstemme med Golfbox hvem som har betalt årets kontingent og som dermed har gyldig spillerett for inneværende sesong.  De som da ikke er registrert betalt, vil ikke ha tilgang til å bestille starttid gjennom Goldbox,.  En vil dermed ikke kunne spille golf i Maurholen Golfpark før en betaler denne sesongs kontingent.

Golfklubben vet at dette er vanskelige tider for mange.  Vi vet at enkelte av våre medlemmer er blitt permittert fra jobb, og at det er usikre tider som ligger foran oss.  Dersom du er en av de som ønsker å spille golf, men som tenker at du i disse tider må prioritere golfspill bort i forhold til egen økonomi, er du nok ikke alene om det.  Egersund Golfklubb ønsker å finne løsninger sammen med sine medlemmer som kan være akseptable for både klubb og deg som spiller.  Noen tenker kanskje at det å dele opp fakturaen i to avdrag kan være en løsning.  Andre ønsker kanskje å dele årskontingenten i fire deler.  Golfklubben ønsker at flest mulig skal ha mulighet til å spille golf i den tida vi er i, og ønsker derfor å bidra til gode løsninger for de spillere som har behov for litt mer fleksible løsninger.  Dersom du ønsker et annet alternativ enn å betale hele medlemskontingenten på en gang, tar du kontakt med oss på mail, til faktura@egersund-golfklubb.no De som tar kontakt og ønsker dette, vil selvfølgelig bli behandlet med full diskresjon.

Egersund golfklubb har siden oppstart i 2006 blitt drevet i all hovedsak på dugnad. Vi har god kostnadskontroll, og lave lønnsutgifter.  Siden vi allerede driver veldig kostnadseffektivt, er vi avhengig av våre medlemmers årlige kontingent.  Vi både håper og tror derfor på minst like mange medlemmer denne sesongen, som forrige sesong.

 

Med sportslig hilsen

Styret i EGK