Siste nytt

Maurholen Golfpark ÅPNES torsdag morgen!

Maurholen ÅPNES torsdag morgen!

 Torsdag morgen, den 2.april, åpnes det igjen for spill i Maurholen Golfpark!  Starttidsbestilling er nå åpnet opp i Golfbox.  Det vil bli gjennomført enkelte tilpasninger på banen i ettermiddag og kveld, slik at alt skal være så sikkert som mulig torsdag morgen, når vi åpner

Vennligst les, og rett deg etter følgende smittevernregler når du oppholder deg i Maurholen Golfpark.

NGF sine retningslinjer for spill:

1: FØR SPILL

* Ikke besøk golfanlegget dersom du har symptomer på smitte. Dette gjelder også generelle symptomer på forkjølelse.

* Følg generelle råd og retningslinjer gitt av helsemyndighetene, og av den kommune hvor golfanlegget er.

* Ingen organisert gruppeaktivitet. Unngå samkjøring til banen.

* Unngå å komme til golfanlegget for tidlig for å unngå ansamlinger av mennesker.

* Trallerom, toaletter og garderober er stengt.
* Ingen bruk av golfbiler eller utleietraller.
* Kafé/restaurant holdes stengt inntil videre.
* I proshop følges myndighetenes retningslinjer for butikker.  Unngå kontanter, bruk helst kontantløs betaling eller kort.

* Det oppfordres til først og fremst å spille sammen med personer man kjenner/føler seg trygge med i den nærmeste perioden fremover.

2: UNDER SPILL

* Hold avstand til hverandre. Minimum 2 m under hele runden anbefales.

* Bruk bare dine egne pegger − ta ødelagte pegger med hjem.

* Bruk og berør bare dine egne golfballer.

* Golfhansker kan også infiseres ved berøring av andre gjenstander.

* Ikke lån noe utstyr fra andre spillere − hverken køller, blyanter,     avstandsmålere eller annet.

* La alltid flagget stå i hullet.

* Det tilrettelegges for at ballen ikke går ned i hullet − slik at ballen blir liggende «oppå» hullet, og kan fjernes uten kontakt med hull- kant og -kopp.

* «Gi» putter for å unngå kontakt med hull og hullkant. Ingen ballvaskere på banen.

* Ingen raker i bunkere. «Rak» så godt du kan med skoen eller golfkøllen.

* Søppeldunker benyttes ikke. Ta med søppel hjem.

* Merkestaker flyttes/berøres ikke, men behandles som «uflyttbar hindring» og gir fridropp.

* Toaletter på banen er stengt. Vannkraner på banen er stengt. Ingen «high-fives» eller berøringer.

3: ETTER SPILL

* Ikke ta hverandre i hånden for å takke for spillet.

* Ikke bytt eller signér scorekort.

* Ingen rengjøring av sko ved bruk av høytrykkpistol, eller børster.

* Opphold på klubbhuset gjøres så kort som mulig etter spill.

* Ingen ansamling av mennesker.

* Vær oppmerksom på å holde avstand til andre på offentlige områder som parkeringsplass etc.

* Merk at retningslinjene gjør at spillet avviker fra golfreglene. Rundene er således ikke handicaptellende, og score skal derfor ikke registreres i Golfbox.

 

Følgende lokale tilpasninger blir gjort i Maurholen Golfpark.

Generelt:

  • Alle spillere som skal ut på banen MÅ legge seg inn i Golfbox. Dette må gjøres hjemmefra, eller via egen telefon.  Det vil ikke være mulig å legge seg inn i Golfbox via datamaskiner på anlegget.  Spillere som ikke har lagt seg inn i Golfbox, bortvises fra banen.
  • Alle tilhørende bygg til anlegget er stengt for bruk. Kun banen er åpen for spill.
  • I løpet av en uke, vil også «Trallerommet» stenge. Medlemmer må derfor frakte sitt golfutstyr fram og tilbake til golfbanen for hver gang en vil spille.  Fram t.o.m onsdag 8.april vil «Trallerommet» være oppe fra ca. 08:00 om morgenen til ca. klokka 16:00 om ettermiddagen slik at den enkelte spiller kan ta ut sitt utstyr.  Utenom de åpningstidene vil rommet være låst og stengt.  o.m torsdag 9.april, vil «trallerommet» være stengt.  Skal du ha ut utstyr etter denne datoen, må du kontakte og avtale med greenkeeper Jurgen Hell på tlf. 955 27 160 for å få låst ut utstyret ditt.
  • Gjestespillere betaler med VIPPS, på VIPPS-nummer 120120. Ingen krav til at en skriver seg inn i boka, ingen krav til «tægg» på golfbagen.  Det kan for gjestespillere forekomme kontroll på banen der en kan bli bedt om å framlegge Vipps-kvittering på egen telefon som beviser gyldig spill.

Spill på banen – lokale tilpasninger

  • Raker i bunkers er tatt bort. Jevn til i bunkeren etter deg med foten, så godt du kan.  Greenkeeper vil en gang til dagen, eller annenhver dag, bruke bunkerrake i alle bunkere.
  • Alle ballvaskere og søppeldunker vil bli tatt bort. Ta med deg søppelet hjem!
  • Det vil lages en anordning i alle 9 golfhull som gjør at ballen ikke går helt til bunns i koppen, men blir liggende i øvre hullkant. Dette for å bidra til mindre smitterisiko.
  • Husk; BRUK, OG FORHOLD DEG KUN TIL EGET UTSTYR GJENNOM HELE SPILLERUNDEN!

Det er den enkeltes selvstendige ansvar å påse at de smittevernregler som til enhver tid gjelder, blir fulgt.  Påminn spillepartnere og andre spillere på banen om dette på en respektfull måte, og utvis god verbal etikette!

Vi gleder oss over at banen nå kan åpnes, og ser fram til møte deg i Maurholen gjennom hele påsken og resten av sesongen!

Hold sammen, men hold avstand!

Med hilsen
Styret i EGK