Siste nytt

Positive nyheter i forhold til snarlig spill i Maurholen!

På dagens pressekonferanse der NIF og FHI deltok, ble det åpnet for at idrettsanlegg kan åpnes så sant en følger FHI sine råd i forhold til smittevern.  Videre informerte idrettspresident Berit Kjøll at det nå er opptil de 55 særforbundene å lage sine retningslinjer for smittevern, for sin sport.

Egersund Golfklubb vil derfor avvente NGF sine «Coronaregler» for spill. Når disse blir kommunisert fra NGF, vil EGK tilpasse disse til vårt anlegg i Maurholen.  Slik styret ser det, vil disse reglene i liten grad fravike de reglene vi hadde for spill, før vi ble stengt ned.  Klubben har derfor allerede laget sine egne retningslinjer for spill i Maurholen som er klar til å tre i kraft, så snart NGF kommer med sine overordnede regler.  Når NGF slipper sine regler, vil EGK kvalitetssjekke at våre lokale regler er i tråd med de nasjonale retningslinjene for spill som NGF har laget.

 

Vi avventer derfor reglene fra NGF, og vil være klar til åpning av Maurholen Golfpark kort tid etter at dette er blitt kommunisert fra NGF.

 

Informasjon om når banen åpnes vil komme på klubbens nettsider.  Det vil da samtidig åpnes opp for bestilling av starttid i Golfbox.

 

Med hilsen

Styret i EGK