Siste nytt

Fortsatt spillforbud i Maurholen Golfpark.

Norges Golfforbund har i dag kommet med en ny oppfordring til alle golfklubber om å fortsette nedstengning av alle golfbaner fram til den 13.april.  Egersund Golfklubb stiller seg solidarisk bak dette vedtaket.

Vi vet at mange av våre medlemmer, og golfspillere over det ganske land, stiller seg uforstående til en slik kollektiv stengning.  Styret i EGK har forståelse for de argumentene som fremstilles, men er av den oppfatning at en bør rette seg etter – og være lojal mot – den rettesnoren som forbundet bestemmer. Det er verdt å nevne at de aller, aller fleste golfklubber i Norge følger NGF sin oppfordring.  At noen golfbaner velger å ha en annerledes holdning til det golfforbundet har kommet fram til, må stå for deres regning.

 

Bakgrunnen for vedtaket kan du lese om på Golfforbundet sin nettside: https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus/?fbclid=IwAR0sLCYCO0F9Z78osr4lI1iucorVOmW1YEUQwT6nzdroOw1f6BkEnHZdPko

 

Med hilsen

Styret i EGK