Siste nytt

UTVIDEDE SMITTERVERNTILTAK INNFØRES I EGERSUND GOLFKLUBB

Norges Golfforbund har i dag kommet med oppfordringer til landets golfbaner om å stenge ned for all aktivitet.  Egersund Golfklubb innretter seg delvis etter dette, ved å innføre følgende nye restriksjoner for spill i Maurholen Golfpark

Klubbhuset blir stengt og nøkkelen fra nøkkelboksen blir tatt bort.  Ingen andre enn klubbens formann har tilgang til klubbhus. Må du av ulike grunner inn i klubbhuset, kontakter du formann, Bent Magne Andreassen, for å vurdert behovet.
Drivingrange blir stengt for bruk.  Tilgang til ballautomat stenges ved at strøm slås av.
Spill på banen stenges for alle andre enn klubbens hovedmedlemmer.  Dett gjelder også for 3-klubbmedlemmer.  Hovedmedlemmer av EGK kan spille på banen såfremt en forholder seg til gjeldende regler:
Følg de hygienetiltakene som til enhver tid myndighetene oppfordrer oss til å følge.
Smittede personer, personer som sitter i karantene, personer som har virussymtomer eller på annet vis mistenker at en selv kan være smittet, har ikke adgang til spill i Maurholen Golfpark. Dette av hensyn til andre, friske spillere.
Klemming og det å håndhilse etter endt spill, anses som DÅRLIG etikette.  En anser det å IKKE hilse og å klemme som GOD etikette.
Opphold deg i minst mulig grad rundt klubbhuset. Gå rett ut og i spill.
Alle former for turneringsspill er forbudt. Kunspontane selskapsrunder er lov, og alle runder skal bestilles i Golfbox før en slår ut.  Spillere som ikke har lagt seg inn i Golfbox, har IKKE lov å spille.  Dette for å hindre ansamling av folk utenfor klubbhuset. (Dersom Golfbox på et senere tidspunkt stenges, må en på ny vurdere tiltak som kan hindre ansamling av folk på et lite område)

Restriksjoner under selve spillet:

Opphold deg alltid, og til enhver tid minst en meter fra din spillepartner/spillepartnere
Det er forbudt å ta ut flagg fra hullet på greenen. En må putte med flagget i. En oppfordrer til raushet, ved å gi de putter en kan gi.  Bruk gjerne golfhanske når du tar ut ballen av koppen.

Styret i Egersund Golfklubb er av den oppfatning at disse tiltakene vil bidra til minimal fare for smittespredning i Maurholen Golfpark. Å være i fysisk aktivitet og å være i god fysisk form er en viktig forutsetning for oss alle til å tåle en eventuell smitte – dersom den skulle nå oss.  MEN enhver må vurderer egen helse og risiko ut fra det en gjør – det er ens individuelle ansvar, et ansvar alle må ta på største alvor!

Dersom helsemyndighetene kommer med oppfordring om at banen skal stenges helt ned, vil vi selvfølgelig etterkomme dette.

Ting endres fort i disse tider, og vi følger med og styret fatter beslutninger som er trygge og gode utfra hvordan situasjonen utvikler seg time for time, dag for dag.  Det er derfor viktig å holde seg oppdatert på klubbens nettsider før spill, dersom nye tiltak iverksettes.

HUSK; det er alles individuelle ansvar å følge de regler som enhver tid gjelder for spill i Maurholen Golfpark.  Vi har på ingen måter ressurser til å gå vakt for å påse at de restriksjoner vi har iverksatt, holdes av den enkelte.  Det er den enkelte spiller sitt ansvar å bidra i dette som blir kalt for en felles dugnad!  Og dugnad er noe vi er flinke til i Egersund Golfklubb.

Med hilsen

Styret i Egersund Golfklubb.