Siste nytt

Flott bidrag fra Sparebankstiftelsen!

Årlig deler Sparebankstiftelsen ut midler til lokale, gode formål. Nå i høst ble det fordelt i alt 65 millioner kroner til 288 lag og foreninger i Hordaland, Rogaland og Agder. EGK var så heldig å få 30.000,- til sitt prosjekt, der en ønsker å bruke pengene til oppgradering av turstien rundt golfbanen.

Da golfbanen ble anlagt, ble det samtidig opparbeidet en allmenn tursti i området rundt golfbanen. Etter de store nedbørsmengder som er kommet i det siste, må turstien rustes opp. Vannet har gjort stor skade og tatt grusen mange steder.

Denne turstien blir hyppig benyttet til friluftsliv av både de mange hyttefolk i området rundt Maurholen, samt av andre fastboende i sørfylket. Egersund Golfklubb ønsket å få reparert skader på turstien, og søkte derfor Sparebankstiftelsen om økonomisk støtte til dette arbeid. Håpet var et bidrag som kunne hjelpe oss til å få turstien fikset opp igjen, slik at den kan benyttes som den vakre turstien den er. I høst fikk klubben den hyggelige beskjeden fra Sparebankstiftelsen om at klubben var tildelt kr 30.000,- til opprustningen av turstiene rundt banen.

Arbeidet vil bli utført på dugnad av medlemmer i klubben, organisert av John Ivar, Erik Magnus og resten av «gjengen»

Det synlige beviset på støtten ble overrakt Egersund Golfklubb, representert ved Kjell Olav Henriksen. Den høytidelige overrekningen fant sted på en tilstelling hos Sparebank 1, SR-Bank Egersund, den 20. november.

Egersund Golfklubb takker Sparebankstiftelsen for det generøse bidraget!