Siste nytt

Full rulle på banen!

Det jobbes iherdig av dugnadsgjengen for å åpne tette dreneringshull på banen!

De som har spilt banen gjennom sesongen, har nok oppdaget at det på visse steder på enkelt hull er vann som samler seg opp i «oppkomme» og som ikke tas bort av dreneringen. Det kan være ulike årsaker til det, men summa samarum er det fordi dreneringen ikke virker som den skal. Vi spillere kjenner det som «dissete underlag» når vi går på det. Og slik vil vi jo ikke ha det på banen!

Det er derfor en fryd å se at det nå er igangsatt vinterarbeid for fullt på banen, for å få fikset opp i dette. Planen er at utbedringene skal skje på hull 2, 5, 6 og 9 gjennom vinteren. Fra dugnadsgjengen blir det informert at en så langt det lar seg gjøre, skal forsøke å gjøre seg ferdig med arbeidet som er nødvendig, hull for hull.

For de som spiller banen gjennom de neste månedene, vil en bli møtt av flere utfordringer enn det en vanligvis gjør. Du kan på et hull for eksempel oppleve at det er gravd grøft akkurat der driven din pleier å lande. Irriterende, men sånn er det nå engang når arbeid utføres. Utbedringene må gjøres der det er behov for å gjøre utbedringer. En kan ikke hensynta annet enn det. En kan heller ikke forvente at de som jobber skal jobbe med rustning, så derfor viktig at en hensyntar arbeiderne, slik at en ikke tar unødvendige sjanser. La dugnadsgjengen få utføre jobben sin, og bruk heller ett ekstra slag på runden for å spille litt «rundt» dem. Tenk sikkerhet!

Vi håper derfor at dugnadsgjengen – som frivillig jobber for at banen skal fremstå i best mulig forfatning – får et klapp på skulderen og positiv omtale/tiltale for den jobben som nå gjøres, istedenfor «eder og galle» for at grøfta fanget den fantastiske driven du akkurat slo ut, og at de ikke nødvendigvis alltid går til sides når du har tenkt å slå ut.

Vi håper de spillerne som spiller i Maurholen, er med på å bidra til at den jobben som utføres blir omtalt som en positiv «greie», og at den ikke blir omtalt med sure, triste og leie kommentarer!