Siste nytt

Litt informasjon om baneforhold og greener!

Alle elementer og forhold mellom tee og green er viktige for både golfspillet og selve opplevelsen med å spille golf. Her får dere en liten utdypning på hvilke elementer som spiller inn og hva som er viktig for oss i banekomiteen og for greenkeeperne.

Det er sikkert blitt lagt merke til at vi sliter litt mer kvaliteten på fairwayene denne sesongen og vi er litt usikre på hvorfor, men vi mener å tro at hovedgrunnen er fjorårets tørre sommeren i kombinasjon med at vi hullet fairwayene på et tidspunkt i sesongen som ikke var optimal. For å forbedre kvaliteten på fairwayene mener vi at kombinasjon av vertikalskjæring og gjødsling er løsningen. Vertikalskjæring fordi det medfører en splitting av gressstråene og dermed tettere vekst. Gjødslingen er «mat” og viktig næring for gresset, som er avgjørende for god og jevn vekst. Dette i kombinasjon med vann og varme vil ha god effekt utover sommeren. Men dette er ikke fikset over natten. Godt håndverk og tålmodighet må også til.

 

Når det gjelder greenene så er de meget jevne og fine å se til i år. Men; her mangler vi noe på hastigheten og det jobbes det også iherdig med. Som tidligere nevnt så skal det «proppes» på alle greenene og i kombinasjon med dressing/sanding, tromling og klipping vil være sterkt bidragsytende for økt hastighet. På grunn av vår gresstype, så vil vi aldri få de raskeste greenene i landet. Stimphastigheten ligger i dag rundt 5-6, hvilket er noe lavt, men målet er at de skal ligge mellom 6-8. De raskeste i landet ligger mellom 8-12.

Dere skal vite at det jobbes iherdig og kontinuerlig med å heve kvaliteten på banen – nettopp for at spillet og opplevelsen skal bli best mulig! Fortsatt godt golfspill og god sommer!

 

Mvh

Banekomiteen og Greenkeepere