Sesongens vaktliste er klar!

Noen synst det er ok. Andre liker det mindre. Men «okke som» : Vaktene i proshopen er et aldeles nødvendig tiltak for at vi skal makte å ha et noenlunde servicetilbud (kiosk/pro shop) for medlemmer og gjester.

Møyfrid har også i år hatt ansvaret for å sette opp listene. Andre har også vært med og «vasket» listene, slik at det er de som bruker banen som er oppsatt på vakt. Nytt av året er at noen av våre medlemmer har valgt dugnad på driving rangen i stedet for i proshopen.

Ingen er satt opp mer enn to ganger hele sesongen! Noen bare en gang! Dette må være bra. For å holde dette nivået er det veldig viktig at alle stiller opp på oppsatt vakt. Hvis du ikke kan stille, har du to alternativer: Aller helst bytte med andre på listen. Eller «kjøpe seg fri» med betalt vikar. (Se oppe på listen!)

Hvis du ikke får til noen av disse mulighetene, må du ringe Leif Sigurd 90059870 og si ifra. Vi må unngå at det er mørkt og låst i bua!

Vi håper og tror at våre medlemmer tar dette ansvaret og bidrar til at dette fungerer.

Du finner vaktlisten på hjemmesiden. Gå til headingen, vaktliste. Der ligger hele sesongen.

Lykke til!