Siste nytt

Turneringskalender for 2018 er satt!

Turneringskomiteens leder, Birger Christensen, har allerede hatt møte med sine tropper i turneringskomiteen for å fastsette årets turneringer i Maurholen.  Oppsettet bærer preg av mange tradisjonsrike turneringer, samt noen få nye.

Turneringskomiteen registrerte i 2017 en veldig positiv trend i forhold til medlemmer som meldte seg på og spilte turneringer i klubbens regi.  På møtet ble det diskutert ulike grunner til at vi i 2017 hadde god tilstrømming til turneringer og konkluderte bl.a med følgende:

 • Vi har god variasjon. Alle medlemmer finner minst en turnering i løpet av året som de kan føle seg «hjemme» i.
 • Vi er blitt bedre på markedsføring. Sammen med IT/Web er det blitt god rutine i klubben om at alle turneringene omtales med en liten artikkel på nettsiden ca 1-2 uker før turneringen starter.  Markedsføring av turneringer er viktig – det er også en liten omtale om spillformen som skal brukes.
 • Vi prioriterer «lavterskelturneringer». De fleste turneringer som arrangeres er turneringer som i større grad har fokus på det sosiale enn på et elite- og konkurransepreg.  Vi tenker dette gjenspeiler ønsket i den medlemsmassen vi har.  Vi tenker den gjennomsnittlige turneringsspiller i Egersund GK spiller for å ha det sosialt og gøy, men synes også det er litt gøy med litt uhøytidelig konkurranse!
Turneringskomiteen ser frem til både større og mindre feiringer i årets turneringssesong.

 

Sammen med styret, har turneringskomiteen blitt enige om å ikke arrangere Region-touren Hellvik Hus – Egersund Open i 2018.  Lavt deltakerantall de siste par årene, kombinert med mye arbeid for klubbens medlemmer, samt at banen blir blokkert for gjestespillere og egne spillere ei hel helg, er hovedårsaken til den beslutningen.

Følgende turneringer er satt for 2018

 • Mars/april:                 Dugnadsturnering.  Arrangeres søndagen etter lørdagsdugnaden.
 • Lørdag 21.april:       «Vår-scramble». Vi starter turneringsåret med en lagturnering for alle spillere opp til hcp. 54,0
 • 28. og 29.april: «Rydercup mot Ogna GK» Utsatt turnering fra 2017. Utvalgte spillere.
 • Søndag 6.mai:         «Sig Halvorsenturnering». Flere klasser for både damer og herrer – Stableford for spillere med hcp fra 18,0 – 36,0 og Slagspill m fullt hcp. for spillere fra 0 – 17,9 i hcp.
 • Lørdag 26.mai:         «50+» arrangeres i Maurholen.  For spillere som fyller 50 år i 2018 eller eldre.  For alle spillere med hcp. opptil 36,0
 • Søndag 3. juni.        «3 klubbturnering» Kun for de spillerene som har kjøpt 3 klubbsmedlemskap. Ingen startkontigent, storslagen premiering.
 • Lørdag 9.juni:           «Øyvind Sælevik memorial». Klubbmesterskap i Stableford.  Spilles i ulike klasser opp til hcp 36.  MRK:  Klubbfest om kvelden for ALLE klubbens medlemmer over 18 år!
 • Lørdag 23.juni:        «Tre-kølleturnering»  For alle spillere med hcp opp til 36,0.  Kun lov til å ha med seg 3 køller i baggen!
 • 25. og 26.august: Klubbmesterskap i alle klasser. Maks hcp 36,0.
 • Søndag 9.sept.        «Høst-scramble». Lagturnering for alle spillere opp til hcp. 54,0.
 • 22. og 23.sept.: Foreslått helg for «Ryder-cup». Arrangeres på Ogna GK dersom turneringen planlagt i slutten av april spilles. Dersom ikke turneringen i april spilles, vil turneringen spilles i Maurholen og ikke på Ogna denne helga.
 • Søndag 30.sept:     «Flaggturnering».  For alle spillere med hcp opp til 54,0.  En spiller så langt en kommer på banens par (70 slag) + de slagene en har tildelt (tildelte slag for hcp.).  Når slagene er brukt opp – plantes ditt flagg der ballen ligger.  Klarer noen å nå hull 1 på det 19 hullet?

I tillegg til disse turneringene arrangeres følgende – mer eller mindre – faste turneringer:

 • “Torsdagsgolfen”. For alle spillere opp til 54 i hcp.  Hver torsdag i sommermånedene, flyttes til søndager når mørket «tar» turneringen.
 • «Juniormedal». For spillere under 50 år som er for unge til å delta i Seniormedal`en. Hcp opp til 36,0
 • «Egersundsmesterskapet i Matchplay». Match-turnering som spilles etter utslagsmetoden. Oppstart i april.  Finale medio september. (Det legges ikke opp til spill i sommerferien!)
 • “Bedriftsturnering”. Ulike bedrifter i regionen setter opp lag og spiller mot hverandre etter serie- og utslags-metoden.
 • “Seniormedal” Seniorenes populære medal for alle spillere som har alderen 50+.

Turneringskomiteen håper at årets utvalg av turneringer faller i smak hos klubbens medlemmer.  At folk faktisk stiller opp og spiller turneringer – uansett hvor god eller dårlig en selv måtte føle at en er i golf – er den viktigste motivasjonen for de som sitter i turneringskomiteen og som bruker av tida si til å lage til et rimelig bredt utvalg av turneringer for klubbens medlemmer! Så henstillingen fra turneringskomiteen er klar: Møt opp og kos deg med å spille turneringer!

Vi ønsker alle spillere et godt golfår!

 

 

Turneringskomiteen.