Siste nytt

Årsmøtet: Bent Magne ny leder i EGK.

Valgkomiteen hadde igjen gjort en god jobb og la frem en god innstilling til nytt styre i klubben. Kjell Iversen ville ha avløsing som leder. Bent Magne Andreassen ble valgt til klubbens nye leder.

Jeg er ydmyk til oppgaven, sier Bent Magne. Det sittende styret har gjort en god jobb og det er ikke bare å gå inn i denne rollen. For meg var det viktig at Kjell er med fortsatt, og tar hånd om økonomien. Da vet jeg i alle fall at den funksjonen er i gode hender, sier han.

Styret i Egersund Golfklubb for 2018 vil være:

Bent Magne Andreassen: Leder

Kjell Iversen: Nestleder

Svein Andreassen: Styremedlem

Mia S Hovland: Styremedlem

Terje Tengesdal: Styremedlem

Eivind Løyning: Styremedlem

Kjell Olav Henriksen: Varamedlem

Rolf Øyumshaugen: Varamedlem