Siste nytt

Årsmøtet 2017: Et godt år for EGK.

I staslige omgivelser på Grand avholdt EGK sitt årsmøte mandag. Fremmøtet var bra, og stemningen var god. Med det som ble presentert skulle det forresten bare mangle….

Styret, ved leder Kjell, la frem en fyldig årsrapport. Et godt år er lagt bak oss, både med aktivitet, banestandard og økonomi. Kjell fremhevet at vi er godt på veg til å nærme oss klubbens visjon. Nemlig at Maurholen Golfpark skal bli den beste 9 hulls banen i Norge.

I det ligger at klubben får mye tilbakemeldinger fra så vel gjestespillere som fagpersoner at de setter banen vår veldig høgt… Både banekomiteen og greenkeeper får skryt for god jobbing.

Styret er godt fornøyd med komiteenes arbeid gjennom året. Årsberetningen forteller om stor aktivitet og en flott dugnadsånd. Det er nesten urettferdig å fremheve noen, men rekrutteringskomiteen fortjener ekstra ros. Etter at Odd, Arne og Edvard tok på seg den oppgaven, har det resultert i at flere har gått på kurs. Og at det «hjemmesnekra» opplegget har truffet deltakerene godt. Noe som resultert i rekordmange VTG medlemmer.

Apropos medlemmer. Styret skriver med stolthet at medlemsmassen øker. Selv om det er en forsiktig økning, er det nok mange klubber i Norge som misunner oss det. Totalt er vi nå 268 medlemmer.

«Regnskapet for 2017 viser vi at klubben fortsatt har en sunn økonomi», skriver økonomiansvarlig Kjell Iversen. Resultatet ble på 215.000, nesten tre ganger mer enn budsjett. Høgere inntekter enn budsjettert og lavere kostnader enn budsjettert viser at det er god styring. Gjelda er nå nede i 2,9 millioner. Kjell presiserer at likviditeten er god, etter flere år med positive resultat.

Styret legger opp til et nøkternt budsjett for 2018. Målsettingen er at driften skal gå i balanse samtidig som vi klarer å holde våre forpliktelser overfor banken. Dette uten å tære på opparbeidet egenkapital og likviditetsreserve. Men som det er sagt ofte før: Den store dugnadsinnsatsen i klubben er helt nødvendig for å oppnå dette resultatet…