Nå kan du velge den dugnaden du liker best!

De fleste medlemmer har nok fått med seg at klubben er avhengig av god dugnadsinnsats fra medlemmene for å få til den gode kombinasjonen av en glimrende bane samt god økonomikontroll. Nytt i år er imidlertid at du kan velge mellom to faste dugnadsoppgaver!I flere år har kiosken i Maurholen blitt holdt åpen ved at medlemmene har delt vaktene slik at alle har tatt noen få vakter pr. sesong. Imidlertid vet vi at ikke alle er like komfortable med denne dugnaden. Når vi nå viderefører opplegget med innhenting av baller på drivingrangen som dugnad ønsker vi at de som  heller vil gjøre dette tar kontakt. Da vil vi ordne med et bytte fra faste vakter i kiosken til faste vakter med innhenting av baller. Omfanget vil være 4 innhentingsrunder fordelt på 2 uker i løpet av sesongen.

Ring eller send en sms til Leif Sigurd om du ønsker å bli flyttet fra den ene lista til den andre!

Leif Sigurd: 90059870