Styrets bane- planer i Maurholen 2018

Klubbens overordnede mål med banen i Maurholen er å utvikle den til Norges flotteste 9-hulls bane. -Det er vår visjon, sier nestleder Håken Skogly. Og så forteller han om de tre prioriterte forbedringene i 2018…

Håken skogly

Og hva er vel mer naturlig på årets første dag å se frem til hva som skal gjøre banen vår enda bedre i året som kommer…

Håken er i tillegg til å være klubbens nestleder også med i banekomiteen. Han forklarer at basert på tilbakemeldinger fra våre medlemmer så er det å besluttet at vi skal utbedre banen etter følgende prioritering:

* På hull 3 har det gule utslaget vist seg å være en utfordring i forhold til slitasje på teeområdet. Måten dette er tenkt å løses på er å utvide tee’n slik at vi får et større areal og dermed kan de oppslåtte og slitte områdene få bedre tid til å reparere seg og dermed bli spilleklar igjen. Håpet og målet er at vi skal ha spillbare teeboxer hele sesongen. Vinterutslag hører «vinteren» til….

* På hull 7 er rødt utslag noe lavt i terrenget i forhold til området rundt. Det føles som at en står og slår ut i myra. Vi ser på to alternativer: Et hvor den eksisterende tee’n bygges opp og blir dermed mer i tråd med de andre tee’ene. Det andre alternativet er å bygge ut fairwayen slik at avstanden mellom det opprinnelige utslagstedet fra rødt (som i dag brukes til gult utslag) og fairwayen blir kortere.

* Det skal anlegges en treningsgreen med bunker i nærheten av den eksisterende putting-greenen. Når underlaget nå etter hvert har fått satt seg og Jørgen er tilbake vil dette arbeidet starte opp.

Styret og banekomiteen satser på at disse prosjektene vil bli påbegynt og ferdigstilt i løpet av 2018, sier Håken.