Siste nytt

Endringer i juniortreningene!

Svein Andreassen har overtatt ansvaret for juniortreningene fram til sommeren. Da de gamle tidene ikke passet inn i kalenderen til Svein, er det blitt gjort noen endringer. 

Svein Andreassen har overtatt juniortreningene fram til sommeren. Tirsdag passet dårlig for han, og i samråd med noen juniorer er det bestemt at treningene blir på onsdager fra klokka 17:00 – 19:00. En annen begrensing frem til sommerferien er at aldersgruppa blir fra 12 og oppover. Dette må dessverre gjøres p.g.a kapasitetsproblemer da det er viktig at alle som kommer på trening blir best mulig ivaretatt.

Styret vil før ferien diskutere hva som skjer etter ferien med juniortreningene. Vi vil forsøke å skape et miljø rundt juniorsatsingen, men hvordan vi skal få dette til, må vi diskutere litt nærmere før det konkluderes.

Neste trening blir derfor onsdag 24.mai klokka 17:00 – 19:00