Samarbeidsavtaler med gode naboer!

I mange år har vi hatt» «3 klubb» samarbeid med Jæren GK og Ogna GK. I det siste har vi også hatt en avtale med Sirdal og Dalane GK (Sokndal). Og nå står Mandal for tur…

Avtalen med Jæren og Ogna er temmelig unik innenfor golf i Norge. For en relativt billig penge kan du som medlem spille fritt på alle de tre banene hele sesongen. I tillegg blir det arrangert en gratisturnering kun for medlemmene av 3 klubb ordningen.

Dette tilbudet er svært populært på Jæren og Ogna, mens det er heller få av våre medlemmer som ønsker å bruke de to andre banene. Det er ikke for sent: Se på hjemmesiden hvordan du melder deg på. Det er gøy å veksle på baner og disse er jo helt i nabolaget!

Merk: Alle juniorene i klubben vår kan spille gratis på Jæren og Ogna. De trenger ikke være 3 klubb medlemmer. Dette er en del av klubbsamarbeidet.

Sirdal Fjellgolf har hatt en avtale med Egersund at for en avtalt pris skal klubbmedlemmene i Sirdal kunne spille på Maurholen frem til banen er klar der oppe. Dette fungerer godt.

Dalane GK (Sokndal) har inngått en avtale med EGK om fri spilling for sine medlemmer. Det vil si at de som ønsker det tilbudet betaler en årspris til EGK for å spille i Maurholen. Foreløpig har 6-7 spillere benyttet seg av det tilbudet.

Vi har også hatt innledende samtaler med Mandal GK om samarbeid. Dette er ikke formalisert ennå, men vi ser for oss en vennskapsturnering i året. Et år hos oss og neste år i Mandal. Gjerne kombinert med noe sosialt. Vi tror akkurat den klubben har mye til felles med oss. Og mandalitter er kjekke folk! Vi kommer tilbake til denne saken på nettsiden.