Siste nytt

God start på juniortreningen!

Som en del av det «prosjekt ivaretakelse» har klubben satt i gang organisert trening for barn og unge. Øyvind Sælevik er prosjektleder. Mange er allerede i gang, men det er plass til flere…

For de yngste (fra 5 år) er treningen lekbetont. Første trening hadde vi besøk av proen Petter Hagstrøm fra Norges Golfforbund. Han var opptatt av at de yngste skulle ha lekbetonte øvelser. Nyttig lærdom for oss som skal gi de dette tilbudet, sier Øyvind.

   

Petter og Øyvind lærer Arne Johan, Marcus og Even på puttinggreenen.

De som er litt eldre får mer instruksjon. Og vil få mer tid på banen. Vi har etter hvert noen juniorer i klubben som er ivrige og viser stor fremgang.

Juniorene fikk mange gode tips av Petter.

 Vi møtes hver tirsdag (ikke i påskeuken). De minste (fra 5 år og oppover) fra kl 17.00 til 17.45. De litt eldre fra 17.45 til 19.00. Håper enda flere vil slutte seg til opplegget.

Styret har vedtatt at juniortreningen skal ha fortrinnsrett på banen de gangene det er behov for det. Dette blir reservert i golfbox. Vi ber andre spillere ta hensyn  til dette, sier Sælevik.