Årsmøtet: Det nye styret i Egersund Golfklubb.

Valgkomiteen hadde gjort en god jobb og funnet kandidater til samtlige verv. Dermed ble valget enkelt for årsmøtet. Spesielt når lederen går på en ny periode…

Kjell Iversen fortsetter som leder i tillegg til økonomiansvarlig. Han sier til nettsiden at han synest det har vært et kjekt år som leder av et godt styre. Og at han føler seg trygg på at det nye styret vil være motivert til å gjøre en god jobb for klubben.

Det nye styret er:

Leder                                                 Kjell Iversen

Nestleder                                          Håken Skogly

Styremedlem/sekretær                 Svein Andreassen

Styremedlem                                   Sigmund Hadland Jr

Styremedlem                                   Leif Sigurd Fisketjøn

Styremedlem                                   Mia Hovland

Varamedlem                                    Kjell Olav Henriksen

Varamedlem                                    Ingeborg Fardal

 

Revisorer:                                          Thor Ognedal og Olaf Hovland

Valgkomite:                                      Astrid Robertson, John Ivar Nodland og Terje Tengesdal (vara).