Siste nytt

Årsmøtet 2016: God stemning blant medlemmene.

Det meldes om at årsmøtet denne uken bar preg av en god stemning og lite uenighet. Og det skulle bare mangle… Aldri før er det blitt lagt frem en fyldigere årsberetning og bedre resultat…

Styreleder og økonomiansvarlig, Kjell Iversen, la frem et svært så positivt resultat i jubileumsåret. At det ble et «gullår» skyldes først og fremst det vellykkete 17. mai arrangementet. Der mange av klubbens medlemmer gjorde en kjempedugnad.

Møyfrid og Signe var noen av de som fikk en oppmerksomhet på årsmøtet.

Det var ikke bare økonomien som gledet i 2016. Aktiviteten har vært stor på alle felt. Banen og anlegget må alltid ha førstepri. Også denne sesongen har klubben tilbudt sine medlemmer og gjestespillere en virkelig kvalitetsbane. Noe klubben høster mange lovord for.

Klubben valgte å satse på egne krefter i opplæring og kurs. Og det ble en kjempesuksess. Odd Hovland, Arne Gudmundson og Edvard Rønneberg har gjennomført flere kurs for flere nybegynnere. Og det med hell.

Alle komiteer rapporterer om stor aktivitet.

 

Les årsberetningen her: ÅRSMELDINGER 2016

 

Medlemstallet viser en økning,  og er nå 251.

Mer enn 800 forskjellige spillere fra hele landet er registrert som spillere i Maurholen i løpet av 2016.

Hele fire av klubbens medlemmer er registrert med mer enn 200 runder.