Siste nytt

Et spennende tiltak: Prosjekt Ivaretakelse!

Golfforbundet har plukket ut 15 golfklubber i Norge er til å være med i et prosjekt som har som mål å øke interessen for golf. Spesielt for barn, ungdom og jenter/damer. – Vi er stolte av å få være med på prosjektet, sier Kjell Iversen.

Og vi er veldig glad for at Øyvind Sælevik har tatt på seg rollen som prosjektleder. Han skal ha tett oppfølging fra Golforbundet og vi ser med stor spenning på hva dette kan føre til, sier Kjell.

Vi har bedt Øyvind forklare litt om hva prosjektet går ut på og dette skriver han:

Prosjekt Ivaretakelse

Som Kjell Iversen sa litt om på årsmøtet, så skal Egersund Golfklubb i år bli med på et 2-årig prosjekt som kalles for «Prosjekt Ivaretakelse». Til dere som ikke var på årsmøtet kommer det her en liten gjennomgang.

Prosjekt Ivaretakelse er et initiativ fra Norges Golfforbund til samarbeid med utvalgte klubber i Norge.

Totalt 15 klubber fra Tromsø GK i nord til Kristiansand GK i sør har etter en søknadsvurdering blitt valgt ut. Deriblant Egersund Golfklubb.

Hovedårsaken til NGF sitt initiativ, er å få snu den negative trenden i antall medlemmer de siste årene.

NGF vil være sterkt delaktig som veiledere og konsulenter, men det er klubbene selv som skal stå for planleggingen og gjennomføringen av de tiltakene de mener kan øke trivselen og aktivitetsnivået i klubben. Målet er å gjøre klubben enda mer attraktiv både for eksisterende og forhåpentligvis nye medlemmer.

Tidligere golfproff og nå ansatt i NGF Peter Hagstrøm, har allerede vært i kontakt med prosjektleder Øyvind Sælevik. Peter skal følge opp Egersund Golfklubb under prosjektet og vil som en del av oppfølgingen komme til Maurholen 2-3 ganger i året.

Som et utgangspunkt hadde NGF satt opp noen fokusgrupper å jobbe med:

 • Barn 6-12 år
 • Ungdom 13-19år
 • Unge voksne 20-35 år
 • Voksne 36 år +
 • Jenter og kvinner
 • Senior

I tillegg skal det gjennom prosjektperioden fokuseres på etablering og utvikling av:

 • Økte trener-ressurser i klubben.
 • Gode treningstilbud.
 • Et attraktivt og lavterskel konkurransetilbud.
 • Et inspirerende og tilpasset golfanlegg.
  • Her har vi i Maurholen et veldig godt utgangspunkt, men vil ha fokus likevel på om det kan gjøres små endringer for å øke treningsmulighetene ytterligere.

For Egersund Golfklubb så vil vi fra starten av ha hovedfokuset rundt barn/junior og jenter/kvinner. Dette er de gruppene vi per i dag ser det største potensialet og som vi føler er et riktig sted å begynne.

Samtidig så vil prosjektet automatisk bringe frem ideer og forslag til forbedring generelt for alle grupper.

Slik at ingen må føle at dette ikke gjelder for hele klubben. Alle skal nyte godt av prosjektet.

Det vil etter hvert bli satt ned en prosjektgruppe som skal jobbe med dette fremover. Prosjektgruppen vil bestå av medlemmer fra alle tilhørigheter i klubben samt en representant fra styret. Slik kan vi få involvert hele spekteret i medlemsmassen.

Så dersom noen har et forslag som bør tas opp til vurdering i denne sammenheng så send gjerne en mail til prosjektleder Øyvind Sælevik (oyvind.saelevik@akersolutions.com)

Så skal vi ta med alle henvendelsene videre.

Juniortrening.

Siden vi som nevnt under prosjekt ivaretakelse skal ha et økt fokus på blant annet barn og unge, så starter vi nå i vår opp med juniortreninger igjen.

Hvor og når oppstarten blir er foreløpig ikke helt spikret, men vi snakker om 2 timer en kveld i uken.

Vi skal snarest mulig komme med endelig dag.

Men for å få en flying start lyser vi nå ut dette tilbudet internt til medlemmene først.

Årsmøtet har også vedtatt, etter forslag fra styret, at årskontingenten for juniorer settes ned fra 900kr til 300kr i året.

Vi håper at dette også kan være med å bidra til økt deltagelse og engasjement.

Praktiske ting:

 • Barn av medlemmer og barn av nærmeste familie vil bli prioritet.
 • Vi ser for oss at dette i utgangspunktet skal gjelde for aldersgruppen 6-19 år.
 • Vi vil også ta hensyn til alderssammensetning når øvelser eller spill på bane krever det.
 • Vi ønsker en påmelding per mail. (oyvind.saelevik@akersolutions.com)Deltagerne vil ikke få regningen i posten før de har prøvd litt og vi ser at de virkelig ønsker å være med.
 • Påmeldingen skal IKKE være bindende men gi oss en pekepinn på interessen.

Vi skal prøve å gjøre treningene så spennende og varierte som vi bare kan. Styret har også gitt oss full rett til å bruke banen de to timene treningen pågår.

Klubben stiller med køller til de som ikke har det og selvfølgelig baller på rangen og annet utstyr som kreves.

Det blir heller ikke stillt krav til at foreldre skal være til stede. Men er selvfølgelig hjertelig velkommen til å være der om ønskelig.

Så benytt anledningen nå til å rekruttere litt i egne rekker så håper vi at Deres talenter blir med og gir junioravdelingen et boost.

Mvh

Øyvind Sælevik