Siste nytt

Fantastiske utslagsmatter på plass!

Stadige kvalitative forbedringer i Maurholen. Selv nå utenom sesongen foregår det dugnad til stor glede for medlemmer og gjestespillere…

Utslagsmattene våre har ikke vært det flotte anlegget vårt verdig, sier Håken Skogly. Han tok dermed initiativet til en skikkelig oppgradering av disse.

Ideen til utformingen fikk han på Ogna. Han fikk med seg en god dugnadsgjeng og sist helg ble de nye mattene tatt i bruk.

AE4AA220-08CB-4A42-8B79-5ABEA8B4F97C

 Nå går det an å pegge opp ballen, nesten som på sommertee. Og dermed er det lagt enda bedre til rette for helårspill i Maurholen. Håken retter også en takk til Eiger v/ Thor Jostein Dyrnes, som sørgde for kunstgress-rester fra Hålå. Disse kom vel med.

Takk til hele dugnadsgjengen!