Siste nytt

«Julegave» fra klubben til de som vil trene mye…

Klubbens leder, Kjell Iversen, lanserer en gledelig nyhet til de som vil bruke mye tid på drivingrangen. EGKs julegave til de treningsvillige er et årskort – til en særdeles rimelig pris…

Styret vedtok på siste styremøte en prøveordning med et årskort på rangen. Innehaveren av kortet kan trene på rangen så mye en orker for 1000 kroner. Slå den!

Kjell sier følgende om ordningen: Vi ønsker å gjøre det rimeligere for de som bruker rangen mye. Vi vet at prisen er veldig lav i forhold til andre klubber, men vårt ønske er å gjøre trening billigere for denne gruppen. Dette må ses på som en prøveordning for 2017.

Allerede nå kan de som vil inn på ordningen kjøpe kortet. Kortet vil gjelde fra nå av og kalenderåret 2017.

Hvordan ordne dette i praksis? Det er ganske enkelt  Send 1000 kroner til EGK konto 3270 21 35507. Send så en mail til Møyfrid  moyfrid.hellvik@outlook.com om dette. Når innbetalingen er mottatt vil det bli utstedt et «sesongkort» I første omgang 50 bøtter, med påfyll når de er brukt opp. Viktig at det er forståelse for at kortet er personlig og kan benyttes kun av innehaver. Mistet kort vil ikke bli erstattet.

Et spennende tiltak. Spennende å se hvor mange som vil prøve dette spennende tilbudet!