Siste nytt

Vinter utslag fra og med 03.11.2016

Vi går nå mot vinter, og Egersund Golfklubb er kjent som banen som “alltid” er åpen.
For å spare de utmerkede tee utslagene våre, vil det derfor bli spillt vinter tee’er fra og med i dag torsdag 03.11.2016.
Banekomiteen ønsker også å stresse, at dersom det er frost, spilles det VINTER GREENER uansett om flaggene mot formodning står på sommer greenene.

Banekomiteen ber innstendig om at medlemmene respekterer bestemmelsene angående flaggplasseringen.

Reglene rundt vintergreener er klinkende klare: Det er tre personer – og kun de – som har myndighet til å bestemme om det skal være sommer eller vintergreener. Erik Magnus Hellvik og John Ivar Nodland.

Mange klubber / baner har valgt å bruke vintergreener konsekvent i vintermånedene. EGK har valgt å gi spillerene tilbud om sommergreener når forholdene tillater det.

Dette må vi spillere respektere. Det vil alltid være der flagget er plassert som gjelder. Da nytter det ikke å mene / synse om at en burde kunne bruke sommergreenene. Dette vil være likt som enhver golfregel.

Resultatet av at vi er disiplinerte er flottere greener neste sesong. Og det vil vel alle ha??

med vennlig hilsen.

Banekomiteen
Egersund Golfklubb