Siste nytt

Til alle golfvenner i Egersund Golfklubb!

Årets største dugnadsløft i Egersund Golfklubb er bare få dager unna. Som arrangør av 17.mai i Egersund har klubben en stor oppgave som krever innsats fra mange.  Heldigvis har vi en erfaren gjeng i 17. mai komiteen, som sammen med flere underkomiteer og gode medhjelpere, har arbeidet godt og målrettet i mange måneder for å planlegge et kjekt arrangement. Det programmet som foreligger er et program klubben kan være stolt av.

Vi visste at det å arrangere 17. mai er en stor jobb.  Det er mange ting som skal ordnes, både i forkant og på selve dagen; Organisering av Barnetog, Borgertog, musikk, taler, arrangement på Torvet, salg på Torvet, 17-mai lotteri, rullelodd-salg,  pynting, flaggheising, vakthold/parkeringsvakter, salg av annonser, osv, osv

Heldigvis har 17. mai – komiteen fått god og positiv respons når de har bedt klubbens medlemmer om å stille opp, så dette klarer vi sammen J

Mange har allerede bidradd mye i forberedelsesfasen. Vi håper dere har litt krefter igjen til å mobilisere til innsats på selve 17. mai – dagen også.

Dersom det er noen av dere som ikke har blitt spurt om å bidra rundt 17. mai – arrangementet, så er det bare å melde seg, enten til undertegnede eller til lederen i 17-mai-komiteen, Leif Skandsen på telefon 900 47 806. Vi trenger alle gode krefter !

Å få lov til å arrangere 17. mai betyr gode og kjærkomne inntekter for klubben, samtidig som det også er en god anledning til å promotere klubben og golfsporten blant kommunens innbyggere.

Som arrangør er det dette året særlig viktig at vi er godt synlige i Borgertoget.  Styret i Egersund Golfklubb oppfordrer med dette alle som spiller golf til å prioritere å gå under Egersund Golfklubb sin fane dette året. Hvis du er opptatt med andre oppgaver for klubben mens Borgertoget pågår, har du gyldig forfall J

Vi håper hver og en av dere stiller i Borgertoget. Ta gjerne med dere en golf-bag, ei tralle, ei kølle eller lignende, slik at vi får vist oss fram på en skikkelig måte.

Med hilsen fra styret i Egersund Golfklubb

Kjell Iversen

styreleder